HomeActiviteitenLage Temperatuur Aardwarmte

Lage Temperatuur Aardwarmte

Als het over duurzame energie gaat, denken we al snel aan het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen en windmolens. Een andere vorm van energie is warmte. Grote hoeveelheden fossiele brandstoffen worden verbrand voor de verwarming van kassen, woningen en utiliteitsbouw. Aardwarmte is een uitermate geschikte duurzame energiebron als vervanging hiervoor. Hiermee kan aardwarmte een grote bijdrage leveren aan de CO2 reductie van Nederland.

LTA 3

Andere boeg met ondiep boren

Traditionele aardwarmte projecten winnen hun warmte op een diepte rond de 2000-2500 meter. Aardwarmte wordt gewonnen door 2 putten te boren, een zogeheten doublet. Uit de eerste put wordt warm grondwater omhoog gepompt. Nadat het grondwater zijn warmte heeft afgestaan wordt het koude grondwater via de tweede put terug in de formatie gepompt.

 

V&SH gooit het over een andere boeg. Juist minder diep boren biedt veel grotere kansen met lagere temperatuur water. Iedere 100 meter onder het aardoppervlak stijgt de temperatuur met 3 graden. Vaak wordt gedacht dat dieper boren naar aardwarmte goedkoper is omdat de temperatuur van de aarde daar hoger is. Visser & Smit Hanab gooit het over een andere boeg. Door minder diep te boren (500-1250 meter) kan goedkoop Lage Temperatuur Aardwarmte (LTA) worden gewonnen. De geologische formatie die geschikt is voor LTA verschilt van de huidige formatie waaruit aardwarmte wordt gewonnen. Hierdoor komen nieuwe locaties beschikbaar voor duurzame warmte.

LTA Rig

Combinatie technieken

Aanvankelijk was LTA niet rendabel doordat de traditionele verticale filter een te lage capaciteit heeft om de kosten van een doublet te dekken. V&SH heeft hievoor de oplossing gevonden. Met de techniek waarmee wij kabels en leidingen onder rivieren aanleggen kunnen we ook horizontale filters plaatsen. Dit doen wij al voor het onttrekken van drinkwater en kunnen we nu ook gebruiken voor het onttrekken van aardwarmte. Door het plaatsen van horizontale filters zijn we in staat de capaciteit op te voeren waardoor LTA rendabel gerealiseerd kan worden.

 

Op een diepte van 500-1250 meter is de temperatuur van het grondwater 25-45 graden. Deze temperatuur is in niet iedere geval voldoende. Dit is echter geen probleem, door LTA te combineren met een warmtepomp kan de temperatuur worden verhoogd naar 70 graden. Hierdoor kan LTA worden toegepast in de glastuinbouw, woningbouw en utiliteitsbouw.

Lagere aanlegkosten en meer potentiële locaties

Minder diep boren scheelt aanzienlijk in de aanlegkosten, daarbij is de benodigde werkstrook kleiner en efficiënter te plaatsen. In de ondiepe en minder 'vaste' aardlagen ligt de temperatuur van het water lager. De doorstroming van het grondwater is daar een stuk beter. De hoeveelheid energie die het boren oplevert is – afgezet tegen de lagere kosten – dus erg de moeite waard.

 

factsheet

Diepte

500-1250 meter

Temperatuur bron

25-40 graden

Capaciteit

6-15 MW thermisch

Bouwtijd (boren)

2 maanden

Subsidie (SDE)

Mogelijk (voor 15 jaar)

Technisch levensduur

30 jaar of langer

Vergunning

Via ministerie EZ

Contact

Onze contactpersoon voor alle informatie over de mogelijkheden en betekenis van LTA is Kees van der Zalm, zijn mailadres is c.vd.zalm@vshanab.nl en je kunt hem bereiken op +31 650225767

De brochure over de voordelen van LTA voor tuinders is bij hem op te vragen.

+