icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

V&SH realiseert met LTA 80 % CO2 besparing

Actueel | 21 januari 2020

Papendrecht, 20 januari - Visser & Smit Hanab, onderdeel van VolkerWessels, heeft in Zevenbergen haar eerste Lage Temperatuur Aardwarmte (LTA) installatie succesvol opgeleverd. LTA is een techniek om warmte te onttrekken uit relatief ondiepe grondlagen en vervolgens om te zetten in bruikbare energie. Lage Temperatuur Aardwarmte is een voorbeeld van een eigen technologische ontwikkeling van Visser & Smit Hanab waarmee het bedrijf een invulling geeft aan haar ambities om de energietransitie te realiseren.

Minder diep, minder warm

Op het terrein van aubergineteler Greenbrothers in Zevenbergen is Visser & Smit Hanab ruim twee jaar geleden begonnen met de uitvoering van dit geothermieproject. Op deze locatie zijn twee putten geboord: een productie- en een injectieput. Via de productieput wordt op 700 meter diepte warm water van 31°C uit de grond onttrokken en naar boven gepompt. In de bovengrondse installatie wordt de warmte opgewaardeerd naar 55°C en daarna de kassen ingestuurd. Het afgekoelde water wordt met 10°C via de injectieput weer terug het reservoir ingepompt.. Deze bovengrondse installatie is met 80 vierkante meter van klein formaat en ingepast op het parkeerterrein van Greenbrothers. Visser & Smit Hanab blijft de komende jaren verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de installatie.

Op de foto v.l.n.r. Mark de Vrieze (V&SH), Ronald-Jan Post (Greenbrothers), Arnoud Crebolder (V&SH), Frank Groenewegen (Greenbrothers), Ben Groenewegen (Greenbrothers) en Sander Dortland (V&SH).

LTA speelt belangrijke rol in de energietransitie

De verwarming van onze huizen en bedrijven slokt ruim 70% van het energieverbruik van de gebouwde omgeving op. Die warmte wordt voor het overgrote deel verkregen door het verbranden van aardgas waarbij CO2 vrijkomt. Om de afspraken in het klimaatakkoord waar te maken is er dan ook grote behoefte aan alternatieve warmtebronnen. Geothermie speelt daarbij een belangrijke rol en moet in 2050 een kwart van de CO2-reductie voor haar rekening nemen. Momenteel zijn er ongeveer 20 aardwarmteprojecten in Nederland die grote gebieden glastuinbouw verwarmen met warmte uit grondlagen tussen twee en drie kilometer diep. Om de ambities voor 2050 waar te maken moeten we de komende jaren bijna 70 keer zoveel warmte uit de ondergrond onttrekken als vandaag.

De voordelen van Lage Temperatuur Aardwarmte

Met deze techniek is het nu ook mogelijk om de ondiepe grondlagen te benutten voor duurzame warmteproductie. LTA biedt een aantal significante voordelen ten opzichte van reguliere diepe geothermie. De impact op de omgeving is bij deze oplossing aanzienlijk minder. De lagere temperatuur en het lagere zoutgehalte in de ondergrond op deze diepte stellen daarnaast minder hoge eisen aan de toegepaste materialen. Hierdoor is het toevoegen van chemicaliën om de installatie te beschermen niet nodig. Bovendien is er geen noodzaak om aardgas af te vangen, waardoor het een gesloten systeem blijft. LTA bronnen zijn compacter, efficiënter te plaatsen en goedkoper, wat beter past bij de verwarming van bijvoorbeeld een woonwijk of kleinere glastuinbouwgebieden.

Uit een eerste inventarisatie blijken hiervoor in Nederland zeker 150 locaties geschikt te zijn. Visser & Smit Hanab heeft in het kader van het bevorderen van een duurzame leefomgeving de ambitie om LTA de komende jaren op zoveel mogelijk locaties in Nederland toe te passen. Een installatie zoals in Zevenbergen is in staat om aan de warmtevraag van ongeveer 3.000 huishoudens te voldoen en levert al snel een CO2-besparing van 80% op ten opzichte van het gebruik van aardgas.

Over V&SH en contact

Visser & Smit Hanab, onderdeel van VolkerWessels, is al ruim150 jaar de specialist op het gebied van boven- en ondergrondse leidingen en kabelinfrastructuur. Visser & Smit Hanab wil bijdragen aan een duurzame samenleving en samen met haar klanten de energietransitie realiseren en versnellen door focus op elektrificatie, windmolens, zonneparken, warmtenetwerken, waterstof en geothermie.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van LTA, graag contact opnemen met Henk Herremans, directeur; h.herremans@vshanab.nl. Zie ook onze website; https://www.vshanab.nl/nl/activiteiten/lage-temperatuur-aardwarmte