HomeActiviteitenOmgevingsmanagement

Omgevingsmanagement

Een goed project is nooit alleen het resultaat van eigen kunnen; je maakt het samen met opdrachtgevers, partners én de omgeving. Omwonenden, belanghebbenden, milieu-instanties... de betrokkenheid van de omgeving bepaalt voor een groot deel het succes van een project. Het sleutelbegrip: omgevingsmanagement.
Omgevingsmanagement

Communicatie

Zware boorstellingen en hijskranen, open ontgravingen, vrachtverkeer, wegomleidingen of -afsluitingen... bouwprojecten veroorzaken in de regel overlast voor de omgeving. Zeker bij projecten in de openbare ruimte is communicatie met de ‘buitenwereld' dan ook van groot belang. Samen met de opdrachtgever stellen we daarom een communicatieplan op.

 

 

Naast bekende middelen als bewonersbrieven en informatiebijeenkomsten zetten we steeds vaker ‘nieuwe' media in als internet, facebook en twitter. Welke werkzaamheden vinden waar en wanneer plaats? Welke wegen zijn afgesloten? Welke hinder wordt verwacht en wat zijn de maatregelen? We kunnen betrokkenen rechtstreeks informeren. Bovendien werkt de communicatie twee kanten op: we zijn direct op de hoogte van klachten of verbeterpunten.

DNWW

Omgevingsmanagement

Communicatie met bevoegd gezag voor vergunningen of aanvullende eisen. Draagvlak creëren voor het project door communicatie met de omgeving en tijdig kunnen beschikken over alle benodigde vergunningen inclusief te vestigen zakelijk recht waar nodig . Uitvoeren van tracéstudies en afstemmen met andere kabel- en leidingeigenaren. Uitvoeren van risicoanalyses... Het is slechts een selectie uit het ‘menu' van omgevingsmanagement. Elk project is anders en iedere omgeving vergt dan ook een eigen aanpak. Dat weten we bij Visser & Smit Hanab als geen ander door de projecten waarbij omgevingsmanagement een grote rol speelde zoals OCAP, WarmCO2 en De Nieuwe Warmteweg.

 

Meer informatie

Meer informatie over omgevingsmanagement en onze aanpak? Neem vrijblijvend contact met ons op.
+