icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Lage Temperatuur Aardwarmte

 Als het over duurzame energie gaat, denken we al snel aan het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen en windmolens. Een andere vorm van energie is warmte. Grote hoeveelheden fossiele brandstoffen worden verbrand voor de verwarming van kassen, woningen en utiliteitsbouw waarbij enorme hoeveelheden CO2 vrijkomen. Aardwarmte is een uitermate geschikte duurzame energiebron als vervanging hiervoor. Hiermee kan aardwarmte een grote bijdrage leveren aan de CO2 reductie van Nederland. V&SH heeft een innovatieve techniek bedacht en succesvol toegepast, om in tegenstelling met de traditionele diepe geothermie, juist in ondiepe aardlagen warmte te winnen.

Andere boeg met ondiep boren

De gebruikelijke aardwarmte projecten winnen hun warmte op een diepte rond de 2000-2500 meter. Aardwarmte wordt gewonnen door 2 putten te boren, een zogeheten doublet. Uit de eerste put wordt warm grondwater omhoog gepompt. Nadat het grondwater zijn warmte heeft afgestaan wordt het koude grondwater via de tweede put terug in de formatie gepompt. Hierdoor is er sprake van een gesloten systeem en wordt niets uit de ondergrond gehaald, alleen warmte. Toch zijn er rondom deze techniek nog genoeg zaken om rekening mee te houden en is toepassing van deze techniek nog enigszins risicovol.

 

V&SH gooit het over een andere boeg. Juist minder diep boren biedt veel grotere kansen met lagere temperatuur water. Iedere 100 meter onder het aardoppervlak stijgt de temperatuur met 3 graden. Vaak wordt gedacht dat dieper boren naar aardwarmte goedkoper is omdat de temperatuur van de aarde daar hoger is. Visser & Smit Hanab denkt daar anders over. Door minder diep te boren (500-1250 meter) kan goedkoop Lage Temperatuur Aardwarmte (LTA) worden gewonnen. De geologische formatie die geschikt is voor LTA verschilt van de huidige formatie waaruit aardwarmte wordt gewonnen. Hierdoor komen nieuwe locaties beschikbaar voor duurzame warmte.

Combinatie technieken

Aanvankelijk was LTA niet rendabel doordat de traditionele verticale filter een te lage capaciteit heeft om de kosten van een doublet te dekken. V&SH heeft hiervoor de oplossing gevonden. Met de techniek waarmee wij kabels en leidingen onder rivieren aanleggen kunnen we ook horizontale filters plaatsen. Dit doen wij al voor het onttrekken van drinkwater en kunnen we nu ook gebruiken voor het onttrekken van aardwarmte. Door het plaatsen van horizontale filters zijn we in staat de capaciteit op te voeren waardoor LTA rendabel gerealiseerd kan worden.

 

Op een diepte van 500-1250 meter is de temperatuur van het grondwater 25-45 graden. Deze temperatuur is in niet iedere geval voldoende. Dit is echter geen probleem, door LTA te combineren met een warmtepomp kan de temperatuur worden verhoogd naar 70 graden. Hierdoor kan LTA worden toegepast in de glastuinbouw, woningbouw en utiliteitsbouw.

Lagere aanlegkosten en meer potentiële locaties

Minder diep boren scheelt aanzienlijk in de aanlegkosten, daarbij is de benodigde werkstrook kleiner en efficiënter te plaatsen. In de ondiepe en minder 'vaste' aardlagen ligt de temperatuur van het water lager. De doorstroming van het grondwater is daar een stuk beter. De hoeveelheid energie die het boren oplevert is – afgezet tegen de lagere kosten – dus erg de moeite waard.

 

factsheet

Diepte

500-1250 meter

Temperatuur bron

25-40 graden

Capaciteit

6-15 MW thermisch

Bouwtijd (boren)

2 tot 3 maanden

Subsidie (SDE)

Mogelijk (voor 15 jaar)

Technisch levensduur

30 jaar of langer

Vergunning

Via ministerie EZ

Eerste opgeleverde LTA project aan Greenbrothers

Visser & Smit Hanab heeft begin januari 2020 de eerste Lage Temperatuur Aardwarmte Installatie opgeleverd aan auberginekwekers Greenbrothers. Voor dit project heeft V&SH samen met de machinebouwers van Herrenknecht een nieuwe rig ontworpen en gebouwd. Deze nieuwe rig is zowel bruikbaar voor klassieke HDD-boringen als voor LTA projecten.

 

De boring in Zevenbergen valt onder Staatstoezicht op de Mijnen en kende een heel strikt veiligheidsregime. Daarnaast zijn er tal van nieuwe elementen en innovaties in het project gebracht. De besturing, in combinatie met geografische metingen is bijvoorbeeld nieuw, maar ook de skidmounted warmte installatie voor de levering aan de glastuinbouwkas kent vele nieuwe componenten.
Alle activiteiten en diensten worden door Visser & Smit Hanab en de aan haar gelieerde concernbedrijven gerealiseerd. V&SH blijft verantwoordelijk voor zorg en onderhoud.

 

Op de foto v.l.n.r. Mark de Vrieze (V&SH), Ronald-Jan Post (Greenbrothers), Arnoud Crebolder (V&SH), Frank Groenewegen (Greenbrothers), Ben Groenewegen (Greenbrothers) en Sander Dortland (V&SH).

 

Contact

Onze contactpersonen voor alle informatie over de mogelijkheden en betekenis van LTA zijn Mark de Vrieze, m.de.vrieze@vshanab.nl (t 06-55698647) en Arnoud Crebolder, a.crebolder@vshanab.nl (t 06-21209663) en onze commercieel directeur Henk Herremans, h.herremans@vshanab.nl