icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Aardwarmte voor Leeuwarden; Ennatuurlijk

Actueel | 09 oktober 2020
Op 25 september jl. tekenden wethouder Bert Wassink namens gemeente Leeuwarden en Ernst Japikse, algemeen directeur namens Ennatuurlijk de samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van een nieuw warmtenetwerk in Leeuwarden. Een uniek project met de potentie om de helft van de Friese hoofdstad duurzaam te kunnen verwarmen via aardwarmte (geothermie). V&SH Warmtenetwerken gaat voor Ennatuurlijk een deel van het tracé aanleggen inclusief meerdere bijzondere HDD's door onze boorafdeling.

Tracé met meerdere horizontaal gestuurde boringen

De duurzame aardwarmte voor het warmtenet zal afkomstig zijn van Warmte van Leeuwarden, een initiatief van Ennatuurlijk, Shell, Energie Beheer Nederland (EBN) en Bouwgroep Dijkstra Draisma. Deze vier bedrijven hebben zich verenigd in een consortium en zetten zich in om een bron voor de aardwarmte te boren. Naar verwachting wordt er in 2021 aan de zuidkant van de stad een eerste bron geboord. Als dit geslaagd is, zal de aanleg starten. 

Het verwachte warmtenet bestaat uit tientallen kilometers aan warmteleidingen. Om de impact op de omgeving te beperken wordt een aantal kilometer van de leidingen aangelegd met behulp van horizontaal gestuurd boren. De meest opvallende set boringen is de kruising van het Van Harinxmakanaal en de Hendrik Algrawei. Hier worden over een lengte van 760 meter twee staal-in-staal leidingen met een uitdagende S-bocht ingetrokken. De ene boring is voor de aanvoer van het warme water en de andere voor de retour van het afgekoelde water. In 2021 wordt er gestart met de aanleg van de eerste 11 kilometer in het zuiden van Leeuwarden. Hierdoor krijgt een groot gedeelte van Leeuwarden toegang tot aardwarmte.