icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Spectaculaire zinkertocht door Rotterdam

Actueel | 13 juni 2022

Visser & Smit Hanab Distributie is in 2021 de uitdaging aangegaan om in opdracht van Stedin Netbeheer ca. 16 km kabel aan te leggen door druk stedelijk gebied in het centrum van Rotterdam. Deze verzwaring van het bestaande 10kV net naar een 23kV net was noodzakelijk door de toenemende vraag naar elektra als direct gevolg van de noodzakelijke transitie naar duurzame energie. Als aanvulling op deze opdracht hebben wij voor Stedin een traditionele zinker mogen realiseren ter hoogte van de Rederijbrug; liggend tussen de Scheepmakershaven en de Hertekade.

Complexe voorbereidingen en Prefab

De engineering van de zinker en de kadewerkzaamheden is gedaan door ons gespecialiseerd en ervaren bedrijfsbureau in Papendrecht. Er is intensief contact geweest met Erfgoed havens, de gemeente Rotterdam en Cordeel om de hinder voor de omgeving te beperken, de historische locatie te respecteren en eenieders veiligheid te kunnen garanderen. Na de benodigde voorbereiding hebben we begin 2022 de zinker kunnen prefabriceren op een tijdelijke bouwplaats locatie aan de Nesserdijk, Rotterdam. De zinker bestaat uit 3 PE buizen Ø200 waarvan de onderkant een lengte van 35,8m heeft. Vanaf week 18 zijn wij met de werkzaamheden aan de kademuren gestart; het boren van de gaten, deels monteren van de ophangconstructie en slaan van de damwanden.

Door de schitterende bruggen van Rotterdam

En toen was het zover; maandag 30 mei 2022 is de zinker per schip door de firma Busker verplaatst van de Nesserdijk naar de Scheepmakershaven. Doordat de prefab vervoerd moest worden door de diverse havens van Rotterdam, was dit een spectaculaire operatie. Het schip met de prefab is onder diverse bekende bruggen in het centrum door vervoerd; zoals ‘de hef’. Dit leverde iconische plaatjes op tegen de skyline van Rotterdam.
Uiteindelijk hebben wij, onder toeziend oog van vele genodigden, op dinsdag 31 mei 2022 gezamenlijk de constructie kunnen inhijsen tussen de Scheepmakershaven en de Hertekade. Op een later moment worden de kabels doorgevoerd en kan Stedin de verbinding meenemen in de omschakeling van 10kV naar 23kV.