icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

V&SH Pipelines & Industry verbindt nieuw warmtenetwerk Gorinchem

Actueel | 23 november 2022

Gorinchem krijgt een nieuw duurzaam warmtenetwerk, aangelegd in opdracht van energie- en afvalbedrijf HVC door V&SH Pipelines & Industry. Begin mei is ons team gestart met de aanleg van de hoofdleidingen voor het warmtenet door de vol bebouwde Gildenwijk in Gorinchem. Het warmtenet wordt rond 2025 aangesloten op de duurzame bron Energie uit Afvalwater. Vorige week is succesvol de verbinding naar de Schelluinsestraat gemaakt.

Engineering maakt ontwerp voor complexe kruising

Om het warmtenet vanuit de Gildenwijk te koppelen aan het nog te bouwen warmtestation moest er een gestuurde boring gemaakt worden onder spoor en funderingen door. Een ontwerp dat op het Technisch Bureau van Visser & Smit Hanab is gemaakt. Het tracé omvat 2 spoorkruisingen (+ kruising paalfundatie!) waar eigenlijk net te weinig ruimte voor was. Met onze kennis en kunde en wat creativiteit is een hoop mogelijk qua engineering en uitvoering, een mooie combinatie! Daar er geen ruimte was om de volledige leidingstrengen in de drukke woonwijk klaar te leggen, was het noodzakelijk om na het intrekken van het eerste deel van de streng het tweede deel eraan vast te lassen, waarna de gehele leidingstreng van ongeveer 200 meter verder ingetrokken kon worden. En dit twee keer omdat er een aanvoer- en retourleiding aangelegd moest worden. Van groot belang was naast het informeren, de zorg voor de veiligheid van verkeer en bewoners, en straks ook het herstel van de groenvoorzieningen.

 

Een mooie stap in de energietransitie

De duurzame warmte voor het warmtenet in de Gildenwijk is in eerste instantie afkomstig uit afvalwater. Deze techniek heet Thermische Energie uit Afvalwater (TEA). Het rioolwaterzuiveringsbedrijf in Schelluinen vangt al het rioolwater uit onder andere Gorinchem op en zuivert dit. Uit dit water wordt warmte onttrokken, die vervolgens verhoogd wordt met warmtepompen naar zo’n 75 graden. Via het warmtenet stroom dit naar de woningen voor verwarming en warm tapwater. Als er in een later stadium meer woningen worden aangesloten op het warmtenet Gorinchem, dan kan er ook nog warmte worden gewonnen uit het oppervlaktewater: het Kanaal van Steenenhoek.

Meer informatie op: www.warmtenetgorinchem.nl

Beeldmateriaal: HVC ©