icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

V&SH zorgt voor de bloemen en de bijen

Actueel | 18 mei 2020
Op 20 mei 2020 starten Windpark Fryslân en samenwerkingspartners met het inzaaien van een 'Honey Highway’ langs de A7. Honey Highway creëert een blijvend paradijs voor bijen door streekeigen, wilde bloemen te zaaien en te beheren in de bermen van Nederland. De natuurzaden zijn afkomstig uit ca. 100 natuurgebieden in Nederland. Rijkswaterstaat Noord-Nederland heeft eerder succesvol met Honey Highway gewerkt en zij zorgen voor een maaibeleid om de bloemenzee te onderhouden. Windpark Fryslân ondersteunt dit mooie initiatief samen met bouwconsortium Zuiderzeewind, Visser & Smit Hanab, TenneT en Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Tom Dohmen en Michel Molema, projectmanagers van Visser & Smit Hanab: ‘We werken van harte mee aan dit duurzame project door twaalf kilometer berm in te zaaien met inheemse, meerjarige bloemen. We werken langs de Rijksweg A7 vanaf de Afsluitdijk Zurich tot voorbij Joure.’

Honey Highway

Anne de Groot, Projectdirecteur Windpark Fryslân: ‘De komende zomer ontstaat hier een bloemenzee met een oppervlakte van maar liefst 35.000 m². De nectar en stuifmeel van deze bloemen gaan voor een periode van ca vijf jaar voedsel leveren aan bijen, hommels en andere insecten. We vinden het een mooie kans om tijdens de bouw van het windpark op deze manier bij te dragen aan het behoud van bijenin Nederland.’

‘Met andere infrastructuurbeheerders hebben we afgesproken om meer oog te hebben voor natuur en omgeving' aldus Ed van Moolenbroek, programmaleider Duurzaam op Land TenneT. ‘Dit is een mooie gelegenheid om deze infranatuur te realiseren en voor ons een stimulans om daar in het netwerk oog voor te hebben.’

Deborah Post, biologisch-dynamisch imker en initiatiefnemer van Honey Highway: ‘Ik wil iets doen om bijen en andere insecten te behouden en terug te brengen in onze landbouw en mooie Nederlandse landschappen. Door de bermen te zaaien met 40-50 soorten wilde bloemenzaden, creëren we een blijvend paradijs voor bijen en andere insecten.’

Visser & Smit Hanab legt namens Zuiderzeewind en TenneT de kabelverbinding aan naar het hoogspanningsnet van TenneT. De kabel loopt van Breezanddijk over de Afsluitdijk naar Bolsward. Het traject op de Afsluitdijk bedraagt 15 km en het traject door de provincie 10 km.

Gegevens

Windpark Fryslân

Windpark Fryslân wordt door Bouwconsortium Zuiderzeewind gebouwd in het Friese deel van het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk nabij Breezanddijk. Het is wereldwijd het grootste windpark dat in een binnenwater wordt gebouwd. Het windpark omvat 89 turbines van 4,3 MW en met een vermogen van 382,7 MW levert Windpark Fryslân voldoende energie voor ongeveer 500.000 huishoudens. In 2021 is het windpark operationeel. Voor meer informatie: www.windparkfryslan.nl.

Bouwconsortium Zuiderzeewind

Windpark Fryslân wordt gebouwd door Zuiderzeewind, een consortium van Van Oord en Siemens Gamesa Renewable Energy. Het consortium werkt waar mogelijk samen met lokale Friese partners. Na oplevering is Siemens verantwoordelijk voor het onderhoud van het windpark gedurende 16 jaar. Voor meer informatie: www.siemensgamesa.com/en-int en www.vanoord.com

TenneT

Om het bestaande elektriciteitsnet in Westelijk Friesland robuust te maken voor de toekomst en aan de groeiende vraag naar transportcapaciteit – met name voor duurzame energie – te voldoen moet het net in Friesland worden versterkt en uitgebreid. Dit zorgt er o.a. voor dat duurzame initiatieven zoals het geplande windpark Fryslan kunnen worden aangesloten op het net. TenneT legt een 110 kV-station en ondergrondse kabelcircuits aan in westelijk Friesland. Het nieuwe hoogspannings-station moet worden aangesloten op het 110 kV-net. Daarom zijn er, naast het station, ook ondergrondse 110 kV-kabelcircuits nodig. Beide onderdelen vormen samen het project Netversterking westelijk Friesland. Voor meer informatie: www.tennet.eu