icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Mijnwaterleiding door hartje Heerlen

Actueel | 23 juni 2020
Deze week start Visser & Smit Hanab Warmtenetwerken met de aanleg van een leidingentracé van circa 1750 meter voor het transport van mijnwaterenergie. De uitbreiding van het warmte- en koudenetwerk van Mijnwater B.V. is nodig om gebouwen, waaronder het nieuwe stadskantoor van Heerlen, te voorzien van aardgasvrije warmte en koude. Via www.mijnwatercentrumleiding.nl worden omwonenden, gebruikers van de openbare weg en inwoners van Heerlen geïnformeerd over het tracé, de wegafsluitingen en eventuele omleidingen. Eind december 2020 is het tracé voltooid.

Warmte EN koeling voor gebouwen

Het nieuwe leidingentracé wordt aangesloten op het bestaande warmte- en koudenetwerk van Mijnwater B.V. Daardoor is het mogelijk om meer gebouwen in de binnenstad aan te sluiten op het zogenaamde Mijnwater ‘smart grid’ voor wijkgericht én aardgasvrij verwarmen en koelen van gebouwen. Het nieuwe stadskantoor, het appartementencomplex Diana, de appartementen in het voormalige ABN/Amro-gebouw en poppodium Nieuwe Nor worden aangesloten. Het werk wordt in fases uitgevoerd. We starten in Hertzdahlstraat, waarna de rotonde aan Putgraaf volgt en zo het tracé in gedeelten zal worden aangelegd. Het tracé loopt van Valkenburgerweg (vanaf flat Sevagram/Douvenrade), onder de N281 door, richting Kruisstraat, via Coriovallumstraat naar Putgraaf en Groene Boord en dan verder naar Gasthuisstraat voor de aansluiting van Poppodium Nieuwe Nor.

Zoveel mogelijk rekening houden met de omgeving

De leidingen liggen voornamelijk onder wegen en fietspaden. Het opbreken van de wegen, het graven en het leggen van de leidingen gaat zeker gepaard met enige hinder. Visser & Smit Hanab doet er alles aan om die hinder tot een minimum te beperken. Wij stellen aanwonenden en gebruikers van kantoorpanden op de hoogte van het werk in hun directe nabijheid.Ook is informatie te halen op www.mijnwatercentrumleiding.nl waar gedetailleerde kaarten van het tracé en de omleidingsroutes te vinden zijn. De omgevingsmanager van Visser & Smit is bereikbaar voor vragen over de uitvoering op mijnwatercentrumleiding@vshanab.nl. De informatie voor de inwoners van Heerlen wordt ook gedeeld via de website van de gemeente Heerlen.