icon-arrow-right

Duurzaamheid

Lage Temperatuur Aardwarmte,  onze Elektra projecten zoals bekabeling en testen van onshore en offshore windmolens en zonneparken, aanleg en onderhoud van leidingen voor transport van CO2 uit de industrie naar de kassen voor OCAP, De Nieuwe Warmteweg (DNWW), Leiding over Noord, Stoompijp Botlek. Dat duurzaamheid bij Visser & Smit Hanab geen loze kreet is, bewijst onze lijst met duurzame projecten. Ook de overname van Joulz Energy Solutions in 2018 is een stap voorwaarts in de verduurzaming van onze activiteiten en het richten op de energietransitie naar duurzame vormen van energie.

 

 

LTA Zevenbergen 2

Duurzame ontwikkeling

Het milieu en de zorg voor de wereld van morgen is onze verantwoordelijkheid. Slechts voldoen aan de wet- en regelgeving vinden we bij Visser & Smit Hanab dan ook niet voldoende. Wij willen altijd meer. Naast het zo veel mogelijk voorkomen van lucht-, water- en bodemverontreiniging en geluids- en andere hinder, werken we daarom graag aan innovatieve projecten die een duurzame bijdrage leveren aan de samenleving. Als het over duurzame energie gaat, denken we al snel aan het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen en windmolens. Een andere vorm van energie is warmte. Grote hoeveelheden fossiele brandstoffen worden verbrand voor de verwarming van kassen, woningen en utiliteitsbouw. Aardwarmte is een uitermate geschikte duurzame energiebron als vervanging hiervoor. Hiermee kan aardwarmte een grote bijdrage leveren aan de CO2 reductie van Nederland. Wij hebben een innovatieve techniek ontwikkeld om minder diep te boren. Lage Temperatuur Aardwarmte (LTA). Lees hier verder.

 

 

Randstad 380

ISO 14001

Visser & Smit Hanab heeft ambities op het gebied van milieu. Ons milieumanagementsysteem helpt bij het waarmaken van deze ambities. Het systeem voldoet aan NEN-EN-ISO-14001:2015 en wordt periodiek door onafhankelijke instanties getoetst.

 

 

Windmolen strand

VolkerWessels Duurzaamheidsverslag

Onze visie en duurzame ambities komen overeen met die van ons moederbedrijf VolkerWessels. We zijn trots op de bijdragen van VolkerWessels aan een betere leefomgeving en het streven naar het verhogen van de levenskwaliteit voor mens en omgeving. Wij beseffen dat de activiteiten van ons concern van invloed zijn op onze samenleving. Deze verantwoordelijkheid pakken wij als Visser & Smit Hanab voortvarend en met visie op, als onderneming en ook als werkgever. Werken bij Visser & Smit Hanab betekent werken vanuit onze kernwaarden veiligheid, integriteit, duurzaamheid en vakmanschap.

 

Welke bijdragen we leveren en wat de invloed van onze bedrijfsvoering is, presenteren we in het VolkerWessels Duurzaamheidsverslag. Je vindt deze op de website van VolkerWessels. Klik HIER.

+