Veiligheid

Veilig werken doen we samen. Met z'n allen zijn we verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. Voor onze eigen medewerkers, maar ook die van onderaannemers en leveranciers.
Het moet vanzelfsprekend zijn om veilig te werken. Veiligheid op de bouwplaats wordt grotendeels bepaald door gedrag. Daarom sturen wij mede door middel van onze veiligheidscampagnes op houding en gedrag op de bouwplaats. Daarnaast sparen we als organisatie kosten nog moeite om de lessen van vandaag om te zetten in het beleid van morgen. Bij Visser & Smit Hanab werken we veilig of we werken niet!

 

 

 

Veiligheid

VCA

Veiligheid is verweven met ons dagelijks handelen. Bij de uitvoering van onze projecten maar ook al in de ontwerpfase. Hoe beperken we de risico's tot een minimum? Welke middelen en methoden staan tot onze beschikking? Het Visser & Smit Hanab managementsysteem voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (KAM) geeft uitgebreid antwoord op deze vragen.

 

Het systeem is VCA** Petrochemie-proof en OHSAS 18001-gecertificeerd. Periodiek wordt ons KAM-systeem door externe deskundigen getoetst.

Voor de veiligheid

Passanten, bezoekers, eigen medewerkers en medewerkers van onderaannemers en leveranciers. Voor de veiligheid van al deze mensen op onze projecten stellen we bij ieder project een Veiligheids- & Gezondheidsplan op (V&G-plan). Hierin worden de risico's en veiligheidsmaatregelen beschreven. Iedereen op onze projecten moet zich houden aan deze veiligheidseisen. Daarnaast stimuleren we mensen om elkaar aan te spreken bij onveilige situaties zodat iedereen  aan het einde van de dag weer veilig en gezond naar huis kan.

 

 

 

Klik hier voor de link naar de voorwaarden arbeidsomstandigheden en milieu uit onze inkoopprocedure.

+