icon-arrow-right

We werken veilig of we werken niet

Veilig werken doen we samen. Met z'n allen zijn we verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. Voor onze eigen medewerkers, maar ook die van onderaannemers en leveranciers. Het moet vanzelfsprekend zijn om veilig te werken. Wij voeren daarom een actief veiligheidsbeleid, waar iedere medewerker zich van bewust moet zijn. Veiligheid op de bouwplaats wordt grotendeels bepaald door (voorbeeld)gedrag. Daarom sturen wij mede door middel van onze veiligheidscampagnes op bewustwording maar vooral op houding en gedrag op onze projecten, op kantoor en door de hele organisatie. Daarnaast sparen we als organisatie kosten nog moeite om de lessen van vandaag om te zetten in het beleid van morgen. Bij Visser & Smit Hanab werken we veilig of we werken niet!

 

 

 

Veilig Tie in Bemmel

KAMIS

Veiligheid is verweven met ons dagelijks handelen. Bij de uitvoering van onze projecten maar ook al in de ontwerpfase. Veiligheid voor mens en voor de omgeving. Hoe beperken we de risico's tot een minimum? Welke middelen en methoden staan tot onze beschikking? Het Visser & Smit Hanab management informatiesysteem voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (KAMIS) geeft uitgebreid antwoord op deze vragen. Wij moedigen onze medewerkers positief aan om melding te doen van elke onveilige situatie of handeling die zij waarnemen in het werk en vragen ook om hierbij als eerste te vermelden wat zij er (al) aan gedaan hebben. Wij verwachten van ieder van onze medewerkers dat zij een 'werkplekinspectie' doen op een project en dit noteren in het KAMIS systeem.

 

Het systeem is VCA** Petrochemie-proof en OHSAS 18001-gecertificeerd. Periodiek wordt ons KAMIS-systeem door externe deskundigen getoetst.

Kabels Alpha

Van aanspreken naar afspreken

Passanten, bezoekers, eigen medewerkers en medewerkers van onderaannemers en leveranciers. Voor de veiligheid van al deze mensen op onze projecten stellen we bij ieder project een Veiligheids- & Gezondheidsplan op (V&G-plan). Hierin worden de risico's en veiligheidsmaatregelen beschreven. Iedereen op onze projecten moet zich houden aan deze veiligheidseisen. Daarnaast stimuleren we mensen om elkaar aan te spreken bij onveilige situaties zodat iedereen  aan het einde van de dag weer veilig en gezond naar huis kan.

 

 

 

Klik hier voor de link naar de voorwaarden arbeidsomstandigheden en milieu uit onze inkoopprocedure.

+