icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Een wereld zonder afval, circulaire kabels

Actueel | 05 juli 2017
De huidige energietransitie is een hot topic in de sector en Visser & Smit Hanab is druk bezig met innovaties en initiatieven om deze transitie te faciliteren. Maar naast een verduurzaming van de energie(bron) is de samenstelling van het energienet zelf een belangrijk onderwerp voor onze toekomst. Het is de ambitie van V&SH om op korte termijn duurzamer energie te kunnen brengen door de aanleg van volledig circulaire kabels en leidingen.

Volledig circulair in 2030

Zo ver is de sector nu nog niet, maar wij kunnen vandaag al zelf actief een rol opnemen om dit proces te versnellen. Door onze contacten aan te spreken en figuurlijke verbindingen te leggen. Daarom zijn wij afgelopen week samen met een collega van netbeheerder TenneT op bezoek geweest bij de gebroeders Timmermans, eigenaars van onze voornaamste kabelverwerker KRT. We hebben het gehad over de huidige stand van zaken en de mogelijkheden om (meer) circulair te gaan werken. Een leerzaam gesprek voor alle betrokken partijen.

 

Circulair werken wordt van toenemend belang omdat grondstoffen steeds schaarser worden. Dit betekent dat we hard aan de slag moeten als we in de toekomst over voldoende grondstoffen willen beschikken. Voldoende om de voorspelde 10 miljard mensen van alle moderne gemakken te kunnen blijven voorzien. VolkerWessels wil bijdragen aan een betere levenskwaliteit en daarom ook aan een Circulaire Economie in 2030: een wereld waarin geen afval meer bestaat, waarin we geen primaire grondstoffen zoals fossiele brandstoffen meer verbruiken.Van bezit naar gebruik, van kabel naar energie(levering)

Het bezoek aan KRT in Oud Gastel was erg verhelderend en gaf ons goede hoop voor de toekomst. KRT heeft binnen de huidige financiële en wettelijke kaders un proces reeds volledig geoptimaliseerd. Koper, lood, Aluminium, RVS, PE, PVC, etc. worden optimaal gescheiden en verkocht voor direct hergebruik. Het restproduct na verwerking is minder dan 1% gewichtsvolume.

 

Over besparingen die we als sector kunnen behalen door de kabels anders te ontwerpen, verwerken of aan te leveren, komen er al snel goede ideeën op tafel. De broers weten precies welke financiële en wettelijke afwegingen bepalend zullen zijn in dit proces en hebben sterke ideeën over het business model dat nodig is om dit mogelijk te maken. Tijdens ons bezoek wordt eens te meer duidelijk, dat de sector al beschikt over voldoende kennis en welwillende partijen om nog grote slagen te kunnen maken als het gaat om circulariteit.

 

Een volledig circulaire kabel kunnen wij als aannemer, netbeheerder, leverancier of verwerker niet alleen realiseren en hier hebben we alle partijen hard voor nodig. Willen we volledig circulair gaan werken, zullen we in de toekomst ook onze rolverdeling geheel moeten durven herzien. Het business model van het leveren van een product als een kabel door een leverancier is wellicht al geheel verouderd: de eindgebruiker heeft geen kabel nodig, maar vraagt om elektriciteit en leveringszekerheid.