icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Lage Temperatuur Aardwarmte

Actueel | 19 april 2017
Als het over duurzame energie gaat, denken we al snel aan zonnepanelen en windmolens. Maar ook aardwarmte is een groene energiebron. Warm grondwater verwarmt bijvoorbeeld tuinbouwkassen en is geschikt voor vloer- en wandverwarming.

Andere boeg met ondiep boren

Onderzoek naar de voordelen van diep boren naar aardwarmte loopt bij de overheid en op dit moment zijn er in Nederland een 14 tal projecten gerealiseerd in 'traditionele' diepten van 1.800-2.500 m1 diepte. Het idee is 'hoe dieper je gaat, hoe warmer het water'. Visser & Smit Hanab gooit het over een andere boeg. Juist minder diep boren biedt veel grotere kansen met lagere temperatuur water. Minder diep boren scheelt aanzienlijk in de aanlegkosten, daarbij is de benodigde werkstrook kleiner en efficiënter te plaatsen. In de ondiepe en minder 'vaste' aardlagen ligt de temperatuur van het water lager. De doorstroming van het grondwater is daar een stuk beter. De hoeveelheid energie die het boren oplevert is – afgezet tegen de lagere kosten – dus erg de moeite waard.

Uitvoerend Vergunninghouder

We gaan dit jaar beginnen met het eerste project op gebied van Lage Temperatuur Aardwarmte (LTA) en dat gaat niet zomaar. We moeten voldoen een de vereisten van het Ministerie van Economische Zaken die het toezicht heeft gedelegeerd aan het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Het heeft alles te maken met veiligheid.


Om te voldoen aan de wetgeving moesten we een zogenaamde "operator" aanwijzen. Deze persoon is dan Uitvoerend Vergunninghouder, namens EZ en SodM. Voor V&SH is Kees van der Zalm hiervoor aangewezen en vorige week hebben we daartoe een document getekend. Wil je informatie over de mogelijkheden van lage temperatuur aardwarmte, mail naar  c.vd.zalm@vshanab.nl