icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Platform LEO bundelt krachten energiesector voor maatschappelijke acceptatie van infrastructuur

Actueel | 24 november 2016
De energietransitie leidt tot veranderingen in het Nederlandse landschap. Windparken, zonnepanelen op daken en velden, maar ook infrastructuur – zowel boven- als ondergronds – voor het transport en de opslag van duurzame energie, zijn zichtbaar in de leefomgeving. Voor de maatschappelijke acceptatie van deze concrete, ruimtelijke gevolgen van de energietransitie, is zorgvuldig omgevingsmanagement een vereiste. De energiesector, maatschappelijke organisaties en het ministerie van Economische Zaken bundelen daarom hun kennis in het Lerend platform Energie en Omgeving (LEO).

Minister Kamp: ”Het succes van de energietransitie is voor een belangrijk deel afhankelijk van de vraag of overheid en sector erin slagen belanghebbenden en omwonenden te betrekken bij de besluitvorming over energieprojecten. Het bijzondere van het Lerend Platform Energie en Omgeving is dat zowel coöperaties als grote energie- en netwerkbedrijven kennis gaan uitwisselen. We hebben zowel landelijke als lokale partijen nodig  voor de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is." 

Oprichting LEO

Binnen het platform geven de partijen elkaar bovendien inzicht in de manier waarop omgevingsmanagement intern wordt ontwikkeld en wat daarvan de resultaten zijn. Het is voor het eerst dat zowel marktpartijen als overheden en belangenorganisaties in de energiemarkt op deze transparante wijze kennis delen over hun aanpak op dit terrein.

De deelnemers aan LEO maken concrete afspraken over de frequentie en manier waarop ze elkaar de komende 2 jaar informeren. Ook zullen ze jaarlijks een congres organiseren over de ontwikkelingen op het gebied van omgevingsmanagement.

Visser & Smit Hanab

Visser & Smit Hanab is een van de deelnemers aan het Lerend Platform Energie en Omgeving (LEO). Andere deelnemers zijn (in alfabetische volgorde): Alliander, Delta, Eneco-group, Energie Nederland, Enexis, Engie NL, Gasunie, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, NAM, Netbeheer Nederland, Nogepa, NVDE, Nuon Energy, NWEA, ODE Decentraal, Raedthuys/Pure Energie, RWE/Innogy, Shell Nederland, Stedin, TAQA Energy, TenneT TSO, Tulip Oil, Uniper, Vermilion, Warmtebedrijf Infra, Windunie, Yard Energy.