icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

V&SH aan de slag voor HES

Actueel | 27 mei 2019
Visser & Smit Hanab voert in opdracht van HES Hartel Tank Terminal de verbinding uit tussen de in aanbouw zijnde HES-terminal en BP. Energieconcern BP - eigenaar van een raffinaderij in Rotterdam - heeft zich gecommitteerd aan het project, inclusief plannen voor pijpleidingverbindingen tussen deze raffinaderij en de terminal. Deze worden gerealiseerd door middel van een aantal HDD-boringen onder het Beerkanaal en ondergronds leidingwerk langs het BP-terrein.   

Voldoen aan de strengste eisen op gebied van veiligheid en milieu

De nieuwe tankterminal zal de eerste terminal in Nederland zijn die wordt gebouwd conform de meest recente versie van de voorschriften voor tankterminals, de PGS 29. Dit betekent dat de terminal voldoet aan zeer hoge veiligheids- en milieueisen. Naast de wettelijke vereisten op gebied van veiligheid en milieu heeft HES International geïnvesteerd in een automatisch systeem om een tankputbrand te bestrijden, een project voor walstroom bij de binnenvaartkade en worden er sensoren geplaatst die veranderingen in de luchtsamenstelling waarnemen. 

 

Lees verder over dit complexe project waarvoor het havenbedrijf Rotterdam een diepzeekademuur met een lengte van 1200 meter aanlegt en een haven voor binnenvaartschepen met een totale lengte van 1000 meter, met in het midden een steiger van 350 meter op;

https://www.hesinternational.eu/nl/nieuws/forse-stappen-in-ontwikkeling-hes-hartel-tank-terminal

X