icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

V&SH wederom genomineerd voor No-Dig Award 2018

Actueel | 12 september 2018
Elk jaar reikt de NSTT de NSTT No-Dig Award uit. Deze prestigieuze Award wordt toegekend aan één of meer organisatie die op een bijzondere manier hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van sleufloze technieken. Dit kan zijn aan de hand van een project, van een onderzoek of op andere wijze. Ook in 2018 worden deze prijzen weer uitgereikt. Tot 30 juni konden innovaties, projecten of onderzoeken ingediend worden voor de NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs. Op basis hiervan zijn vier nominaties voor de NSTT No-Dig Award geselecteerd, waaronder: Visser & Smit Hanab en PPS Pipelines: bruggen bouwen in Limburg  

Bruggen bouwen in Limburg

Een 10” en een 4” leiding kruisen het Julianakanaal in de “Hemelbeekduiker”, een duiker onder het kanaal waardoor de Hemelbeek op de Maas afwatert. Deze duikerconstructie moet vervangen worden; de leidingen moeten op een andere manier het kanaal kruisen. Er is gekozen voor een Horizontaal Gestuurde Boring, waarbij de aanwezige grindlaag, het gebrek aan ruimte, de mogelijke hinder voor de omgeving en het waterpeil in de Maas elk voor hun eigen uitdagingen zorgen.

Tijdelijke brug in de Maas

Bijzondere kenmerken van dit werk zijn
• Onder het kanaal loopt een enkele meters dikke grindlaag. Deze is door middel van jet grouting gestabiliseerd.
• De werkterreinen ten westen van het kanaal bevinden zich in het stroomgebied van de Maas. In geval van (extreem) hoog water kan de uitvoering worden belemmerd.
• De productleidingen worden samengesteld op een terrein in de uiterwaarden van de Maas, nagenoeg haaks op de richting van de boorlijn.
• Voor de intrekoperatie moeten de productleidingen worden verhaald en in het verlengde van de boorlijn worden gebracht. Hiervoor is een tijdelijke brug in de Maas gebouwd.
• Aan de andere zijde, ten oosten van het kanaal, op de parkeerplaats voor Kasteel Elsloo is een tweede machine ingezet om de leidingen in te trekken.
• Tijdens de intrekoperatie is de vrije ruimte rondom de leidingen gevuld met een opstijvende boorvloeistof. Dit om na installatie een kwelstroom langs de leidingen in een toekomstig geval van extreem hoog water in de Maas naar de oostzijde van het kanaal tegen te gaan.
• Vanwege de reeds geplande stop in één van de leidingen moest het hele project eind juni klaar zijn.

De kracht van V&SH Teamwerk

Het werk is tot stand gekomen middels een bouwteam, waarin onze afdelingen Leidingen, Technisch Bureau en Boringen ons vertegenwoordigden. Leidingen heeft een langdurige overeenkomst met PPS en in dit project hebben zij de werkterreinen ingericht en de 10“en 4” leidingen voor de boringen voorbereid, de tijdelijke brugconstructie gemaakt en na afloop van de boring het aansluitende leidingwerk gemaakt. Dit alles volgens planning waarbij de tie-in op tijd is gehaald. De volledige engineering van dit werk is door ons Technisch Bureau gedaan.