icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

VSKR werkt aan spooruitbreiding Zwolle

Actueel | 11 februari 2019
Op project ZIJH (Zwolle IJssel Herfte) zal VSKR in 2,5 jaar tijd een bijdrage leveren aan de spooruitbreiding Zwolle-Herfte. Deze bijdrage bestaat uit advisering in het ontwerp zodat integraal gebouwd kan worden. Daarnaast is VSKR verantwoordelijk voor de uitvoering van K&L (Kabels &  Leidingen) ProRail, waar in 16 bouwstappen diverse subprojecten gerealiseerd worden.

Goede voorbereiding levert zo min mogelijk overlast

Tijdens deze bouwstappen zal o.a. het RGS terrein (opstelterrein treinen) vernieuwd worden en de verbreding van de sporen tussen Zwolle en Herfte-Dalfsen gerealiseerd worden. De buitendienststellingen waar binnen de werkzaamheden uitgevoerd worden zijn ver van te voren gepland. VSKR doet er alles aan om na verwerving van de bouwstappen in de korte tijd die hiervoor beschikbaar is tot de buitendienststelling het werk voor te bereiden.

Niet alles staat op kaarten

Het RGS terrein wordt tot drie meter diep afgraven en gevuld met maagdelijk zand. Om te kunnen afgraven tot deze diepte zal  VSKR bestaande kabels verwijderen/fase 0 leggen. Een uitdaging over het gehele project is het traceren van kabels die in het verleden gelegd zijn maar niet op kaarten staan. In het maagdelijke zand zullen nieuwe kabel tracés worden gerealiseerd. Daar waar de werkzaamheden aan K&L langs het spoor normaal worden uitgevoerd door kranen op lorries (krollen) en minigraafmachines zal hier gebruik gemaakt worden gemaakt van zwaarder materieel.

X

Samenwerking met andere VolkerWessels bedrijven

In 8 verwervingspakketten legt VSKR grote delen van het project fase 0, dit zodat andere VW partijen, Van Hattum en Blankevoort en VolkerRail door kunnen met hun werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden ondermeer gedaan om ruimte te maken voor de verbreding van de sporen. De kabels die nu naast de sporen liggen moeten naar buiten worden gebracht. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren zal er 13 km Fysieke Afscherming (FA) worden geplaatst. Naast de werkzaamheden die binnen de bovengenoemde bouwstappen vallen voert VSKR werkzaamheden uit die niet binnen onze scope vallen. Een voorbeeld hiervan is het graven van proefsleuven ten behoeve van alle nieuw te plaatsen bovenleiding fundaties, en nieuw te plaatsen technische gebouwen.