icon-arrow-right
HomeProjecten Aanleg ondergronds kabeltracé

Aanleg ondergronds kabeltracé

In deze film uitleg over het hele proces van de aanvraag voor de aanleg van een kabeltracé tot en met de oplevering. Wat doen we, hoe pakken we het aan, wat hebben we in huis - engineering, eigen boorafdeling - en je kunt ook zien hoe zorgvuldig we met het herstellen van de percelen omgaan. Het project is in dit geval de aanleg van ondergrondse hoogspanningskabels voor Randstad 380 in opdracht van Tennet. In het tracé is gebruikt gemaakt van gestuurde boringen, daar waar geen sleuven gegraven konden worden. Voor meer informatie Geert van Helden, g.van.helden@vshanab.nl

Feiten & cijfers

+