icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Bemmel Zevenaar

Hoofdtransportleidingen verleggen

Stalen buizen
1,2m diameter, 18 m lengte, PE/PP coating
Laswerk
270 lijnlassen (automaat) 200 puntlassen
Traject
3 x 2,5 km
Vanwege het geplande doortrekken van de A15 naar de A12 is Visser & Smit Hanab in opdracht van Gasunie en Vitens in augustus 2018 begonnen met het verleggen van drie hoofdtransport gasleidingen en een waterleiding. Als voorbereiding op de wegwerkzaamheden voeren meerdere netbeheerders werkzaamheden uit in het projectgebied. Om de impact van de werkzaamheden op de omgeving te beperken zijn de werkzaamheden nauw op elkaar afgestemd en worden waar mogelijk gecombineerd uitgevoerd.

Kruisingen met wegen en met water

Het verleggen van de drie gasleidingen voor Gasunie houdt in dat drie 48” leidingen op het nieuwe tracé gelegd worden. Daarna worden de oude leidingen drukvrij gemaakt en de nieuwe leidingen op het bestaande net aangesloten. Vervolgens worden de oude leidingen verwijderd.


Het nieuwe tracé van de gasleidingen kruist een watergang, twee gemeentelijke wegen, één provinciale weg de N810 en één snelweg de A12. De N810 en de A12 kruisen wij door middel van gesloten front boringen. Raketpersingen worden uitgevoerd om de twee gemeentelijke wegen te kruisen en de watergang worden gekruist door zinkers te leggen.


Het verleggen van de waterleiding voor Vitens wordt in dezelfde volgorde uitgevoerd als de gasleidingen, namelijk leggen, aansluiten en verwijderen. Het nieuwe tracé van de waterleiding kruist twee watergangen, een gemeentelijke weg alsook de N810 en de A12. Hiervoor worden een zinker gelegd en 3 horizontaal gestuurde boringen en één raketpersing uitgevoerd.

Met zorg voor de omgeving

Vanwege het feit dat de grond in het gebied van het project bestaat uit merendeels zand en klei met een veenlaag eronder is het risico op zettingen heel groot als een verlaging van het grondwaterpeil plaats zou vinden. De droogte die nu in Nederland speelt is hier een voorbeeld van. Om het risico op zettingen te mitigeren en tegen te gaan is een technisch bemalingsplan opgesteld en werken wij in samenwerking met onze onderaannemer Van Kessel samen met gespecialiseerde bedrijven zoals Antea en Wareco. Er zijn in de omgeving overal peilbuizen geplaatst om het grondwaterpeil te monitoren, alsook retourvelden ingericht om het onttrokken water te retourneren en daarmee het peil op niveau te brengen.

Ontspannen veilig werken

Bij Visser & Smit Hanab staat veiligheid van onze medewerkers en de omgeving altijd voorop, Dit project is geen uitzondering, en omdat wij in de buurt van een hoogspanningsnet werken wordt het opbouwen van statische elektriciteit tegen gegaan door alle voertuigen en metalen objecten zoals stalen buizen en machines met aardkettingen of -pennen te aarden. Tevens houden wij ook een maximale werkhoogte aan om de spontane geleiding van elektriciteit te voorkomen. Wij kunnen met trots zeggen dat er tot nu toe nog geen calamiteiten of serieuze incidenten plaats hebben gevonden. Wij hopen dat zo te houden.