icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Aanleg gastransportleiding Beverwijk-Wijngaarden

In opdracht van Gasunie legt Visser & Smit Hanab het zuidelijk deel aan van een 90 kilometer lange gastransportleiding tussen Beverwijk (Noord-Holland) en compressorstation Wijngaarden (Zuid-Holland). Deze leiding heeft een doorsnede van 1,22 meter (48”) en is nodig om ook in de toekomst aan de vraag naar transportcapaciteit van aardgas te kunnen blijven voldoen.

In het zuidelijk deel van het tracé (LOT 3), dat een lengte heeft van ongeveer 31 kilometer, bevinden zich diverse kruisingen met onder andere rivieren, snelwegen, provinciale wegen, spoorbanen en andere transportleidingen. De ondergrond van dit deel van het tracé waar Visser & Smit Hanab aan het werk is bestaat bovendien veelal uit natte veen. De aanleg van de leiding is daarom gerealiseerd door een aaneenschakeling van boringen. In totaal zijn er 20 horizontaal gestuurde boringen uitgevoerd, waaronder 1 boogboring. De totale lengte van de 20 boringen is bijna 20 kilometer (19.917 meter). Naast de horizontaal gestuurde boringen zijn er ook nog vier schildboringen (gesloten front) en twee raketpersingen gerealiseerd. In totaal is er zo'n 25 kilometer leiding sleufloos aangelegd door Visser & Smit Hanab. 

Er is voor boringen gekozen omdat het graven van sleuven is in dit soort gebieden lastig is, aangezien daar grondwater in komt te staan. Daarvoor zou heel veel water uit het gebied moeten worden gemalen. Dat kan leiden tot inklinking van grote delen van het veen en dat is nadelig voor de landbouw. Hierdoor wordt niet alleen het grondwaterpeil grotendeels intact gehouden, maar ook wordt voorkomen dat zware machines de bodemstructuur kapot rijden.