HomeProjecten De Nieuwe Warmteweg (DNWW)

De Nieuwe Warmteweg (DNWW)

Bouw een uniek warmtenet in Rotterdam. Dat is de uitdaging die Visser & Smit Hanab kreeg. Een ideale klus voor de specialist in verbindingen, netwerken en installaties voor water en energie.

 

Het leidingnetwerk zorgt voor hergebruik van restwarmte uit de Rotterdamse haven naar zo'n 50-duizend huishoudens in Rotterdam-Zuid.

 

Restwarmte

Het leidingnet uit de haven is 26 kilometer lang en wordt ondergronds aangelegd. Het leidingtracé loopt van de afval- en energiecentrale van AVR-Van Gansewinkel in Rozenburg tot hartje Rotterdam. Ook het onderhoud van het Warmtenet wordt door Visser & Smit Hanab gedaan.

 

In de Rotterdamse haven komt een grote hoeveelheid warmte vrij bij industriële processen. Deze restwarmte verdwijnt nu in de atmosfeer of wordt geloosd in water, terwijl het ook heel goed kan worden ingezet voor het verwarmen van huizen of bedrijven. Dit is de gedachte achter het warmtenet: restwarmte die over is, wordt via een netwerk van leidingen elders weer nuttig ingezet. Hierdoor zijn straks veel individuele, gasgestookte verwarmingsketels overbodig. Dankzij de aanleg van het warmtenet wordt jaarlijks alleen al 70 tot 80 kiloton minder CO2 uitgestoten en het project past dan ook prima in ons streven een bijdrageb te leveren aan een duurzame samenleving.

Duurzaamheid

Het warmtenet is zo ontworpen dat langs de gehele route ook andere bedrijven warmte kunnen afnemen of leveren. Daarnaast kan het worden gekoppeld aan andere duurzame energiebronnen zoals aardwarmte, biomassa en zonne-energie. Dit levert uiteindelijk een nog grotere CO2-reductie op.

 

Meer informatie? Kijk dan op www.vshanabdrilling.com

 

 

Feiten & cijfers

+