icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Haringvliet Rotterdam

65m lange zinker op transport door Rdam

Vandaag plaatsen we in één keer een 65 meter lang en 21 ton zwaar U-vormige zinkerpakket met twee warmteleidingen in de historische haven van het Haringvliet in Rotterdam. De nieuwe leidingen zijn nodig om inwoners van Rotterdam te kunnen blijven voorzien van een betrouwbare warmtelevering. Allereerst wordt het hele pakket in één stuk vervoerd op een ponton van Vlaardingen naar de oude haven aan het Haringvliet. Daarna start het inhijsproces, dit is te zien in een volgend filmpje. Bekijk hier de beelden van dit bijzondere transport.

Engineering door ons Technisch Bureau

Door de afdeling engineering is voorafgaand aan de uitvoering veel werk verzet. Om de omgeving in detail in kaart te brengen is met behulp van onze 3D scanner de omgeving ingescand, zijn grondonderzoeken uitgevoerd en proefsleuven gegraven. Met deze informatie in hand zijn vervolgens verschillende modellen gemaakt en simulaties uitgevoerd om te bepalen hoe de 65m lange nieuwe zinker zo efficiënt mogelijk geïnstalleerd kon worden. Aandachtspunten hierbij waren onder andere:


•Originele karakter en integriteit van huidige kadeconstructie in stand houden
•De (mogelijk) oude kadeconstructies achter de huidige kademuur en de fundatiepalen
•Het gewicht en lengte van de zinker in combinatie met de ca. 7 meter hoge opgaande benen
•De slappe grondlagen en hoge waterstanden, waardoor combinaties van damwanden en palen zijn toegepast voor de bouwkuip in de kadeconstructie
•De grote bomen langs het Haringvliet
•Verkeer rondom het Haringvliet zoveel mogelijk instant houden
•Krappe manoeuvreer ruimte voor de werkvaartuigen

Zie hierover ook het eerdere bericht op onze website; https://www.vshanab.nl/nl/projecten/detail/ontwerp-en-engineering-voor-zinker-haringvliet