icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Haarlem, Nederland

Gasontvangstation Haarlem

In 2013 is de beheerder van het landelijk gastransportnet, Gasunie Transport Services (GTS) (dochteronderneming van N.V. Nederlandse Gasunie) gestart met de renovatie van onderdelen van het regionale gastransportnet. Dit betreft gasontvangstations (GOSsen),  afsluiterschema’s en meet- en regelstations door heel Nederland. Ze moeten worden gerenoveerd om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de standaarden op het gebied van veiligheid en transportzekerheid. Dit grootschalige renovatieprogramma heet GNIP (Gasunie Network Improvement Programme).  

Combinatieproject

Binnen dit kader heeft Visser & Smit Hanab in opdracht van Gasunie gasontvangstation Haarlem gerenoveerd. Dit is de eerste in een serie van zes door Visser & Smit Hanab in opdracht verkregen GOS-sen (Batch 2016). Project Haarlem is eigenlijk een combinatieproject, waarbij tevens de inkomende en uitgaande terreinleidingen van het GOS zijn vervangen. De werkzaamheden werden uitgevoerd op de plek van een voormalige Gasfabriek.  

Werkzaamheden

Visser & Smit Hanab was met betrekking tot het GOS verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden, die onder te verdelen zijn in 4 categorieën: tijdelijke voorzieningen, het skid, leidingwerk en het vernieuwen van de in- en uitlaatschema’s.  

Voorbeelden van werkzaamheden: prefabricage van supportframes en gasregelstraten in onze prefabwerkplaats in Veendam; montage van de gasregelstraten en in- en uitgaande headers; herplaatsen van KetelGasReduceer; aanbrengen E&I montage goten, E&I bekabeling & tubing op de gasregelstraten en KetelGasReduceer.

Batch 2016

De werkzaamheden zijn in mei 2016 gestart en de eindoplevering vond in augustus 2016 plaats. In de periode september-december 2016 worden de overige vijf GOSsen van Batch 2016 in productie genomen.