icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Bemmel Zevenaar

Inspectie leidingen en Tie-in

Voorafgaand aan de tie-in van 1e leiding van in totaal 3 omgelegde 48” hogedruk gasleidingen van het project Bemmel-Zevenaar. worden de leidingen getest door de Testafdeling van WLB. In Bemmel Zevenaar werken Gasunie en Visser & Smit Hanab aan de verlegging van 3 hogedruk gasleidingen in opdracht van Rijkswaterstaat ten behoeve van de aanleg/doortrekking van rijksweg A15.

Testen of de leidingen voldoen aan de eisen

De Testafdeling van WLB heeft op het project Bemmel Zevenaar drie leidingen 48” van elk 2,5 km in één keer getest. We hebben hier gekozen voor water dat veiliger is om mee te testen dan lucht, omdat water, in tegenstelling tot lucht, nagenoeg niet te comprimeren is.  M.a.w. als je de leiding op 88 bar moet aftesten heb je ca 88 keer meer volume aan lucht nodig dan bij water. Bij een mogelijke breuk  tijdens het beproeven in de leiding komt er in dat geval dan ook 88 keer zoveel energie vrij met dito risico’s en gevolgen voor mens en omgeving. Het testwater wat gebruikt wordt komt uit de grond middels een deepwell, is schoon en voldoet aan de nodige eisen. Er was in totaal 8000 m³ nodig om de leidingen te vullen. Het water uit de deepwell wordt eerst verzameld in een vloeistofcontainer en dan in de leidingen gepompt. De leidingen zijn tijdelijk aan beide zijden van de verlegging afgesloten middels beproevingskoppen die bestand zijn tegen een druk van minimaal 88,1 bar wat nodig is om deze transportleidingen te testen.

Schoon testwater en extreem droge lucht


Na de test moet het water weer uit de leidingen verwijderd worden, dit wordt gedaan door een BiDi (Bi-Directional) PIG door middel van een compressor door de leiding te transporteren. Hierna reinigen en drogen we de leidingen middels een Foam PIG. Deze worden via een verzendstuk, een zogenaamde pig launcher ingebracht en verstuurd en ontvangen via een ontvangststuk, de pig receiver. Het voortstuwen van de diverse pigs gebeurt door een aantal compressoren en adsorptiedrogers die extreem droge lucht genereren. Als de leidingen een vereist droogtepunt ( het zogenaamde dauwpunt) bereikt hebben zit voor onze testmonteurs de taak er op en zijn de nieuw gelegde leidingen goedgekeurd, veilig en gereed om aangesloten (tie in) te worden op het bestaande gasnet.