icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Kabels voor windmolenpark Roggeplaat

Visser & Smit Hanab heeft in opdracht van Delta Infra ten behoeve van de uitbreiding van de windmolenparken op de Oosterscheldekering, deĀ kabelverbinding tussen windmolenpark Roggeplaat en het hoofdverdeelstation (HVS) in Middelburg aangepast.

Middenspanning over 23 km

De uitbreiding van het middenspanningsnet bestaat uit het leggen van nieuwe bekabeling (20 kV) vanaf de Roggeplaat tot aan het hoofdverdeelstation in Middelburg. Daarnaast omvat het project de realisatie van een nieuwe 10 kV kabelverbinding tussen de Roggeplaat en het ir. J.W. Topshuis, het bedieningsgebouw van de
Oosterscheldekering op het voormalig werkeiland Neeltje Jans.


Het totale tracé heeft een lengte van circa 23 km inclusief diverse kruisingen van (openbare) wegen, sloten en dijken, door middel van in totaal 10 boringen.

Kabelgoot Oosterscheldekering

De kabel op de Oosterscheldekering, tussen de Roggeplaat en Neeltje Jans, zal ter hoogte van de Roompot, de Roompotsluis en de Schaar door middel van een RVS
kabelgoot langs de weg aan de Oosterschelde zijde worden geïnstalleerd. De kabelhaspels bevatten 2 km kabel die in één lengte geïnstalleerd wordt op de kabelgoot.

Horizontaal gestuurde boringen

Daarnaast omvat het project twee grote horizontaal gestuurde boringen. De eerste boring heeft een lengte van 1.650 meter (recordboring) en kruist het Veerse Meer.
Hiervoor is de 450 tons rig van Visser & Smit Hanab ingezet. De tweede boring, onder het Arne-zijkanaal, heeft een lengte van 450 meter. Ook hier wordt in één lengte de
kabel van de haspel met behulp van een lier door de boringen getrokken.

 

Nadat de kabel met behulp van de lier door de HDD Veerse Meer is getrokken, wordt deze overgepakt door de kabeltrekmachines. In de sleuf tussen de boringen worden
de kabels met een kabellegmachine op rollen op hun plek geïnstalleerd.

Projectmanagement

Naast de boringen en de installatie van de kabels neemt Visser & Smit Hanab ook het totale project management voor haar rekening.