icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Amsterdam

Kruising A10 stadsverwarmingsleidingen

In verband met de toekomstige ontwikkeling in het Zuidas-gebied in Amsterdam, zoals het verdiepen van de rijksweg A10, is het van belang dat de bestaande kabels en leidingen in het betreffende gebied buiten gebruik worden gesteld. In opdracht van Zuidasdoc zijn er door Ingenieursbureau Tebodin alternatieve tracés voor deze kabels en leidingen ontwikkeld. Een onderdeel van een van die tracés is de ondergrondse ‘Oostelijke Kruising’ van de A10. Deze bevindt zich tussen de Vivaldistraat (zuidwestelijke hoek van RAI) en het Beatrixpark.

In opdracht van Nuon Warmte realiseerde Visser & Smit Hanab hier de kruising van twee stadsverwarmingsleidingen (DN 300) door middel van een gesloten front boring (microtunneling). Aan beide zijden van de A10 behoorde ook de aanleg van de leidingen in open ontgraving naar het bestaande net tot de werkzaamheden. Als laatste is het nieuw aangelegde tracé aangesloten op het bestaande warmtenet van Nuon.

De DN800 mantelbuizen, elk 216 meter lang en onderdeel van het staal-in-staal systeem, zijn succesvol onder de A10 door geboord. Tevens is de aanleg van de landleidingen, DN300 uitgevoerd in staal-pur-pe, in het Beatrixpark en in de Antonio Vivaldistraat afgerond en zijn de mediumbuizen in de geboorde mantelbuizen gebracht, waar de opkomende bochten aan gemonteerd zijn.