HomeProjecten Leiding over Noord

Leiding over Noord

Leiding over Noord is de naam van het nieuwe warmtenet dat Eneco aanlegt tussen de afval- en energiecentrale van AVR te Rozenburg en Rotterdam. Het tracé van 16,8 kilometer lengte loopt onder de Nieuwe Waterweg door, via Vlaardingen en Schiedam naar Rotterdam. Visser & Smit Hanab heeft de opdracht gekregen om het gedeelte in Rozenburg en Vlaardingen aan te leggen.  Onze taak bestaat uit het aanleggen van de leiding en alle engineering die nodig is voor deze aanleg . Daarnaast de coördinatie van de (tijdelijke) vergunningen en het omgevingsmanagement.

De werkzaamheden zijn begin september 2013 gestart en vanaf oktober 2014 wordt de eerste warmte geleverd aan woningen en bedrijven in Rotterdam. Leiding over Noord is één van de stappen die Eneco zet om haar warmtenetten te verduurzamen.  Dankzij het warmtenet wordt duurzame restwarmte van AVR, beschikbaar voor het verwarmen van woningen en bedrijven. De leiding heeft een capaciteit vergelijkbaar met het verbruik van 95.000 huishoudens en levert vanaf eind 2014 een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit in de regio Rijnmond. Visser & Smit Hanab streeft naar het leveren van een bijdrage aan een duurzame samenleving en dit project past daar prima in. 

Het warmtenet wordt deels met ‘open ontgravingen' aangelegd, deels met boringen. De 960 meter onder Het Scheur worden overbrugd met een HDD-boring, één van de specialiteiten van Visser & Smit Hanab. Twee leidingen met een doorsnede van 90 centimeter en een gewicht van ieder 533.000 kilo, worden in december 2013 met deze methode op hun plek gelegd.

De feiten:

Capaciteit: duurzame warmte voor 95.000 woningen
Levering restwarmte: 160 megawatt
Leiding:  binnenmaat 70 cm buitenmaat 90 cm

Stalen leidingen, aan de buitenzijde voorzien van PUR PE isolatie

Voor de totale aanleg van Leiding over Noord zijn 46 boringen nodig met een
lengte van 7.730 meter

Het tracé bevat 678 bochten

Feiten & cijfers

Meer weten over dit project?

Bezoek de projectwebsite »
+