icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Meet & Regelstation Europoort

Locatie D’arcyweg – Dintelweg Europoort Na een korte calculatie periode heeft Visser & Smit Hanab op 17 februari 2016 in de Clarification Meeting op het kantoor van Gasunie in Waddinxveen een directe mondelinge opdracht ontvangen voor de bouw van een nieuw Meet & Regelstation. In verband met de korte tijdsperiode richting de start van het project op 4 april 2016 is het projectteam direct aangevangen met de voorbereidende werkzaamheden om met name de vergunning technische plannen gereed te maken voor toetsing en akkoord bij RWS en Pro-rail.  

Project Scope

Het project betrof niet alleen de bouw van het Meet & Regelstation maar ook het uitvoeren van een Microtunneling (GFT), waarbij een 1720mm beton buis van ca. 100m1 onder de N15 en het Havenspoorlijn is geboord. Hierin zijn nadien 2 stuks DN300 gasbuizen aangelegd incl. enkele mantelbuizen t.b.v. van de toekomstige stroom/water/riool en KPN voorziening van het M&R. Deze twee leidingen zijn vervolgens doorverbonden en aangesloten op de bestaande aardgasleiding gelegen midden in de buisleidingstraat aan de kant van de Dintelweg.

Openfront boringen

In verband met de passage van een Hoogspannings- kabelbed zijn er tevens 3 openfront boringen (OFT) uitgevoerd, waarvan er 1 als geheel onder de buisleidingstraat doorgeboord werd richting de Dintelweg. In overleg met GU, onze boorafdeling/TB en de interne constructeur heeft het projectteam gepoogd de werkzaamheden te optimaliseren door voor meer boren en minder vrije aanleg te kiezen. Dit enerzijds om risico’s op beschadigen en schade aan K&L infrastructuur in de buisleidingstraat te voorkomen. Anderzijds om efficiënter te kunnen werken. Hierdoor is voor GU een besparing bewerkstelligd door het niet flexibel hoeven te maken van de in de straat liggende DN315 demiwaterleiding.

Werken in het Havengebied, flora en fauna

Het werken in Europoort en in de buisleidingstraat is iets wat op zich staat en er komt toch veel bij kijken alvorens je een spade de grond in mag steken. Contacten met het Havenbedrijf, K&L eigenaren, inrichtingsplannen, vastliggende werkterrein indelingen, precario zaken, LIS meldingen etc. etc. Ook op het gebied van Flora en Fauna zijn er eisen gesteld vanuit de natuurtoets. Broedende vogels, speciale orchideeplanten etc. Via Gasunie is er een tijdje een vogelaar met een grote torenvalk in de weer geweest om meeuwen te verjagen en qua flora zijn er speciale plantjes die verpot moesten worden. Werk je niet volgens het protocol dan kan het werk stil gelegd worden dan wel boetes worden uitgedeeld. Alvorens het werk te starten moest er heel wat gebeuren.

Prefab uit Veendam

Op het M&R station zijn naast de twee geplaatste vloeistofvangers (DN 750 en DN 900) ook alle terreinleidingen en schema’s aangelegd. Een deel hiervan ge-prefabt in onze prefab hal te Veendam en het andere deel is direct op locatie uitgevoerd. Veendam heeft ook de twee grote meetstraten gepre-fabriceerd.

Een ander onderdeel was de realisatie van een werkput voor OLSU t.b.v. van de te plaatsen aanboorafsluiter op de DN1200 gasleiding (de voeding van het M&R en het achterliggende havengebied).

 

Samenwerking met VolkerWessels en overige partners

Onze partners van VolkerWessels (KWS/Visser & Smit Bouw/Van Kessel) hebben ook een groot deel van de werkzaamheden uitgevoerd, zoals het aanbrengen van de heipalen, de bouw van het M&R gebouw, de ontgravingen van de sleuven, het droog houden van de putten en sleuven en de civiel technisch werkzaamheden m.b.t. het inrichten en afwerking van het station, incl. nieuwe toegangsweg. In de firma Verwater (het voormalige Imtech zeg maar) hadden we een partner die verantwoordelijk was voor alle E&I/HVAC en overige WTB/kb-kundige werkzaamheden.

 

Al met al een project met uitdagingen, waarbij we met alle facetten en disciplines te maken hebben gehad in een fascinerende omgeving op een soort landtong langs het Hartelkanaal.