icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Nieuwe CO2-leiding onder Het Scheur

Vanaf medio 2018 wordt er een nieuwe tunnel onder Het Scheur aangelegd: De Blankenburgtunnel. Deze tunnel verbindt de A20 en A15 (noord- en zuidoever) van het Scheur/de Nieuwe Waterweg met elkaar. Vooruitlopend op de bouw van deze tunnel wordt er ondergrondse infrastructuur verlegd en aangepast. In dit kader vervangt Visser & Smit Hanab in opdracht van Pipeline Control de leidingverbinding van de OCAP-leiding onder Het Scheur/Nieuwe Waterweg (Maassluis-Rozenburg). Dit leidingdeel is onderdeel van een leiding die CO2 naar het Westland, de B-Driehoek en Zuidplaspolder transporteert.

In het laatste weekend van november is de leiding onder de vaargeul geïnstalleerd. Deze kruising is gemaakt door middel van een horizontaal gestuurde boring met een lengte van 1350 meter. De doorsnede van leiding is 660 millimeter. In de voorafgaande twee weken is het boorgat gemaakt, waarin deze stalen leiding is ingetrokken. De leiding is de afgelopen maanden in twee delen geprefabriceerd aan de zuidzijde van Het Scheur, parallel aan de Botlekweg.

Eind november is de leiding met behulp van 11 telekranen richting het boorgat begeleid en ingetrokken. Tijdens het intrekken is de operatie tijdelijk onderbroken en zijn de twee leidingdelen door middel van een zogenaamde “gouden las” met elkaar verbonden waarna de operatie vervolgd is.

In de komende periode worden de aansluitende leidingdelen aangelegd, zodat in januari 2017 de verbinding met de bestaande leiding gemaakt kan worden. De huidige leiding onder Het Scheur wordt dan uit bedrijf genomen.

De laatste fase van het project behelst de verwijdering van de oude CO2-leiding aan zowel de noord- als zuidzijde van Het Scheur.