HomeProjecten Olietransportleiding NAM Schoonebeek

Olietransportleiding NAM Schoonebeek

Dit project omvatte de aanleg van een voorgeïsoleerde 8" olietransportleiding tussen de olie behandelingsinstallatie te Schoonebeek en de BP Raffinaderij te Lingen (Duitsland) over een lengte van 22 kilometer.

Omdat de olietransportleiding zowel door Nederland als Duitsland loopt, is de leiding volgens de wet- en regelgeving van beide landen ontworpen en uitgevoerd.

 

In het tracédeel in Duitsland is een veengebied gekruist. Hiervoor is de bovenlaag over een diepte van enkele meters afgegraven. Vervolgens is de leiding in open ontgraving aangelegd. De uiteindelijke dekking van de leiding bedraagt op sommige locaties meer dan 4 meter.

Feiten & cijfers

+