HomeProjecten Pipe Express methode

Pipe Express methode

Visser & Smit Hanab legt voor het eerst een leiding onder de grond met behulp van een innovatieve semi-sleufloze techniek. Dit vindt plaats op een tracé van Gasunie, te weten Odiliapeel - Melick, in samenwerking met Herrenknecht die de boormachine ontwikkelde. Over een lengte van circa 500 meter passen zij de zogeheten Pipe Express aanlegmethode toe. Pipe Express is milieuvriendelijk én economisch voordelig.

 

Pipe Express bestaat bovengronds uit een voertuig met besturingscabine en een chassis frame. Dat zorgt voor het grondverzet inclusief aanvoer van bentoniet. Ondergronds bevindt zich de boorkop met direct daarachter de pijpleiding, die net als bij een persing direct wordt aangebracht. Een kleine ontvangstkuip is voldoende om de verschillende leidingdelen te koppelen.

 

Tijdens deze eerste gezamenlijke praktijktest brengen Visser & Smit Hanab en Herrenknecht door middel van de Pipe Express methode een 48 inch gasleiding aan over een lengte van circa 500 meter. Deze sectie vormt een klein onderdeel van het in totaal 60 kilometer lange tracé van Gasunie tussen Odiliapeel en Melick. Visser & Smit Hanab legt daar 36 kilometer van aan.

Pipe Express bestaat bovengronds uit een voertuig met besturingscabine en een chassis frame. Dat zorgt voor het grondverzet inclusief aanvoer van bentoniet. Ondergronds bevindt zich de boorkop met direct daarachter de pijpleiding, die net als bij een persing direct wordt aangebracht. Een kleine ontvangstkuip is voldoende om de verschillende leidingdelen te koppelen.

Voordelen

Door het gebruik van Pipe Express denkt Visser & Smit Hanab in de toekomst sneller en economisch voordelig een pijpleidingtracé aan te kunnen leggen. Het voordeel van deze semi-sleufloze aanlegmethode is een smalle werkstrook; de benodigde ruimte is minder dan 9 meter. Daarnaast is er aanzienlijk minder materieel en personeel nodig om de leiding aan te leggen. Bovendien hoeft er geen bronbemaling toegepast te worden op het tracé. Dit maakt de Pipe Express tot een milieuvriendelijke aanlegmethode.

Feiten & cijfers

+