icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Warmtenetwerk Hudsonplein gerepareerd voor Eneco

Een uitdagend project dat begonnen is als calamiteit. Er werd een lekkage geconstateerd op het Hudsonplein waardoor dit plein overliep met warm water. Het bleek dat de aanvoerende Staal-in-Staal leiding lekte. Het Staal-in-Staal leidingsysteem is een hoogwaardige leiding voor het ondergronds transport van stoom en heet water. De warmte in het systeem is afkomstig van AVR, de afvalverwerking Rijnmond. Deze leiding is eerst tijdelijk gerepareerd.  

Herstel SiS leiding gedurende stop AVR

Samen met Eneco is bepaald hoe de SiS leiding definitief hersteld moest worden. Men is ondermeer met een camera in de leiding geweest om te achterhalen wat de oorzaak kon zijn van de lekkage. We zijn met de opdrachtgever, hun ontwerpbureau en de materiaalleverancier druk bezig geweest met de plannen en de uitwerking daarvan voor het definitieve herstel. In dit herstelplan is meegenomen dat de leidingwerkzaamheden uitgevoerd moesten worden in de algehele stop van de AVR afvalverwerking, dit omwille van economische redenen.

Zeer beperkte werkruimte in de put

In week 35 is de werkput gegraven. Hiervoor is samen met ons technisch bureau een uitvoeringsplan opgesteld. De reparatie is uitgevoerd in een diepe sleuf met naastliggend een dijklichaam. Om een veilige werkput te creëren zijn er flinke sleufkisten gebruikt. Dit in combinatie met tijdsdruk maakte het project spannend. Voordat de leiding verbroken kon worden, diende deze productvrij gemaakt te worden. Daartoe diende ca. 2.400m3 productwater op de juiste manier geloosd te worden.

Verdere scheurvorming direct hersteld

Nadat de leiding verbroken was, is er nog een gedeelte van het bestaande net onderzocht op scheurvorming middels helium. Dit bleek ook het geval. Deze scheur bevond zich buiten de originele scope. Hierdoor is de uiteindelijke vervanging 5m1 langer geworden en is de leiding een aantal dagen langer uit bedrijf geweest.

 

Tijdens de reparatie zijn in totaal 3 stuks lassen DN700 medium voerende buis gemaakt, een las DN1000, en zijn er 2 stuks schalen aangebracht van DN900 (in totaal 4 stuks rondnaden en 4 stuks langsnaden). De gemaakte lassen zijn niet-destructief onderzocht en daarna gecoat. Nadat de leiding technische werkzaamheden gereed waren is de werkput aangevuld en afgewerkt.

Knap staaltje werk

Het project is naar tevredenheid van de opdrachtgever Eneco in week 39 afgerond dankzij onze vakmensen, waarbij we graag met naam noemen; Toon Verwijs, Leo Brons en Rini van Zundert.