icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Groessen

Succesvol verwijderen hoofdtransportleidingen

Leidingen
48” aardgastransportleidingen
Lengte traject
3 x 2,5 km
Visser & Smit Hanab heeft in opdracht van Gasunie 3 hoofdtransportleidingen verlegd tussen locatie Zweekhorst en leidingfaciliteit Groessen. De werkzaamheden aan het gastansportnet zijn het gevolg van de door Rijkswaterstaat voorgenomen aanpassingen aan de A12 en de A15 binnen de driehoek Bemmel, Duiven en Zevenaar. Dit project kent drie fases: het aanleggen van nieuwe leidingen, het aansluiten op het bestaande netwerk en het verwijderen van de vervallen leidingen. De derde fase is zojuist succesvol afgerond.

200 retourbronnen voor het grondwater

Na de aanleg van ca 7,5 km (3 x 2,5 km) 48” aardgastransportleidingen (fase 1) en het aansluiten op het bestaande gasnet (fase 2) zijn de vervallen leidingen tussen de beide aansluitpunten verwijderd (fase 3). Daar waar dit niet mogelijk was, met name wegkruisingen Rijksweg A-12 en Provinciale weg N-810 zijn de leidingdelen gedämmerd.
De grote hoeveelheid grondwater in het projectgebied, in combinatie met de voorwaarden gesteld door het waterschap aan maximale onttrekking en lozing, was bepalend voor de wijze van aanleg en ook voor het verwijderen van de leidingen.
Zowel tijdens de aanleg als tijdens het verwijderen is een groot deel van het opgepompte water via ongeveer 200 stuks retourbronnen weer geretourneerd in de ondergrond. Het geheel van onttrekken en lozen is  gemonitord door middel van enkele honderden peilbuizen en waar nodig bijgestuurd op basis van deze peilbuisgegevens.

Verwijderen is zeer secuur werk

Het verwijderen van de 3 leidingen is per sectie uitgevoerd. Het tracé is opgedeeld in 9 secties, in lengte variërend van 200-600 m1/sectie. Allereerst werden de leidingen op de snijlocaties van deze secties vrij gegraven, van de coating ontdaan en gesneden. De uiteinden van de pijp is daarna ter hoogte van de snijlocatie van een waterdichte plaat voorzien, waarop de bemaling van de snijput kon worden uitgezet. Vervolgens werd, binnen elke sectie, leiding voor leiding, de sleuf gegraven, de leiding verwijderd en meteen de sleuf weer aangevuld met behulp van hydraulische kranen. Dit  alles om de tijd van bemalen van de sectie tot een minimum te beperken. Er is hierdoor uiteindelijk meer dan 60% bespaart op de toegestane onttrekkingshoeveelheden.

Vakmanschap van het hele projectteam cruciaal

De uitkomende leidingdelen zijn daarna op de kant om de 6 meter van een strook coating ontdaan, gesneden en in containers geladen. Door derden namens Gasunie zijn de containers vervolgens afgevoerd, en zijn de uitkomende pijpstukken verder verwerkt. Door een uitgekiende voorbereiding, een ervaren en enthousiast uitvoeringsteam en de inzet van gespecialiseerde onderaannemers, is het verwijderen van de leidingen met een minimale overlast voor de omgeving verlopen.