HomeProjecten Twee zinkers voor uiterwaarden Deventer

Twee zinkers voor uiterwaarden Deventer

In de uiterwaarden van de IJssel bij Deventer bracht Visser & Smit Hanab twee zinkers van glasvezelversterkt kunststof (GVK) aan met ieder een diameter van DN1500. Een project waarbij niet alleen de in-house engineering van Visser & Smit Hanab tot zijn recht kwam, maar ook de samenwerking tussen de betrokken VolkerWessels bedrijven.

VolkerWessels onderneming Van Hattum & Blankevoort | ELJA stond voor de uitdaging om twee bestaande, betonnen effluentleidingen DN 1500 zodanig aan te passen dat het mogelijk wordt om in de  uiterwaarden baggerwerkzaamheden uit te voeren.  Die werkzaamheden zijn namelijk nodig voor de uitvoering van het Rijkswaterstaat programma ‘Ruimte voor de rivier'. Van Hattum & Blankevoort schakelde voor deze specialistische klus Visser & Smit Hanab in.

Engineering

Diverse oplossingen werden voorgelegd. Uiteindelijk viel de keus op het plaatsen van zinkers die bestaan uit glasvezelversterkte buizen.

In nauwe samenwerking met de fabrikant, maakten de engineers het zinkerontwerp dat vervolgens werd goedgekeurd door de uiteindelijke klant: Waterschap Groot Salland.

Water

Het water stond echter een voortvarende aanpak in de weg. De uitvoering van het werk was in de zomer gepland omdat tijdens die periode doorgaans de kans op hoog water gering is. Maar desondanks lag het werk circa vier weken stil; de uiterwaarden waren toch ondergelopen. En dat in juni!

Voorbereiding

De zinkers zijn uiteindelijk in de uiterwaarden samengesteld. Daarbij zijn de leidingdelen en bochten door middel van laminaatverbindingen aan elkaar gelast.

 

In verband met grondwateronttrekking, zijn de zinkers aangebracht in een ongestempelde damwandkuip, gevuld met water. Hiervoor is de kuip zorgvuldig ontgraven waarna de bestaande betonbuis verwijderd werd.

Afzinken

Beide zinkers hebben een lengte van circa 125 meter en een diepte van ruim 10 meter op de vloerbuis. Vier telekranen van 400 ton zijn ingezet om de zinkers voorzichtig aan te brengen. Daarna zijn de leidingen voorzien van een ballastconstructie om opdrijven te voorkomen. Het hijsen en afzinken van de leidingen is een zeer nauwkeurige handeling die onder begeleiding van de betrokken engineers is uitgevoerd.

 

Na het gedeeltelijk aanvullen van de bouwkuip met grind en zand, zijn de kopgaten drooggepompt. Vervolgens zijn de zinkers hydrostatisch beproefd en tenslotte aangesloten op de bestaande betonbuis.

 

Daarmee is de klus voor Visser & Smit Hanab afgerond en kan Van Hattum & Blankevoort | ELJA verder met de resterende werkzaamheden.

Feiten & cijfers

+