icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Heusden-Zolder en Schoten

Uitbreiding Albertkanaal; V&SH maakt omleidingen

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Het kanaal vormt de verbinding tussen de haven van Antwerpen en het industriebekken van Luik. Op de oevers van het kanaal zijn belangrijke industriezones uitgebouwd waar zich de voorbije decennia een bedrijvigheid heeft ontwikkeld. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal. De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een bottleneck voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal.

Omlegging hogedrukleiding, gestart met boringen

Om de scheepvaart meer ruimte te geven is besloten om op meerdere locaties het Albertkanaal te verbreden. Hiervoor werden bestaande bruggen vervangen of aangepast en moesten op meerdere locaties bestaande leidingen worden aangepast of omgelegd. Voor V&SH betrof dit ondermeer de omlegging van een 18” hogedrukleiding voor vloeibare koolwaterstoffen (PALL-leiding) die in het beheer is van Petrochemical Pipeline Services (PPS) en VYNOVA op locaties te Hasselt, Heusden-Zolder en Schoten. In november 2016 is V&SH gestart, in samenwerking met onze boorafdeling, met de boring in Heusden-Zolder. Het betrof twee HDD’s en in Schoten daarnaast een gestuurde avegaar boring.

Bundelboring

Heusden-Zolder

In Zolder werden 3 medium voerende buizen en een mantelbuis gebundeld ingetrokken. De bestaande leiding was opgehangen onder de Stokrooie brug en werd ondergronds gebracht. Door de inhoud van deze gevaarlijke petrochemische buizen moest er extra veilig en zorgvuldig gewerkt worden.

Schoten

Hier was de bestaande leiding opgehangen aan de Hoogmolen brug over het Albertkanaal op het grondgebied van Schoten en Wijnegem, en werd daar omgelegd. Met de omlegging werd de leiding volledig ondergronds gebracht en de kruising van het Albertkanaal uitgevoerd via een horizontaal gestuurde boring. Vanwege de beperkte ruimte ter plekke was dit een uitdagende klus.

 

Aansluitingen getest en afgerond in 2017

Gedurende 2017 zijn alle aansluitingen op bestaande leidingen gemaakt, zijn de leidingen getest op sterkte en dichtheid en bestaande leidingen verwijderd of gedämmerd. Eind 2017 zijn de werkzaamheden afgerond en is het project opgeleverd.
Meer weten over dit project ? Stuur een mail naar operationeel manager André Bor a.bor@vshanab.nl