icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Schoonegge / Keyenburg Rotterdam

Uitbreiding warmtenetwerk NUON Rotterdam

Tracé lengte: 510m
Buislengte: 12m
Diameter leidingen:
ST/PUR/PE DN100/200
Gestuurde Boringen:
2 stuks (aanvoer /retour, 100m lengte
Het project betreft een uitbreiding van het bestaande warmtenet in het verzorgingsgebied van NUON te Rotterdam. Het tracé sluit aan op een bestaand leidingnet in Schoonegge, waarna het de Langenhorst kruist middels een HDD en dan in de Keyenburg aansluit op een regelkamer.

Varianten voor het kruisen van de trambaan

Maart 2017 is de vraag binnen gekomen om een variantenstudie te maken voor het kruisen van de trambaan welke door de Langenhorst loopt. Er is een vergelijk gemaakt tussen de volgende opties:

  • Traditioneel kruisen (open ontgraving) van het spoor,
  • Uitvoeren van een gestuurde avegaar,
  • Maken van een horizontaal gestuurde boring.

 

Uiteindelijk is er voor gekozen om het tramspoor middels horizontaal gestuurde boringen te kruisen. Voor deze spoorkruising is een separate opdracht verkregen van NUON, het overige deel van het tracé wordt uitgevoerd conform het raamcontract welke Visser & Smit Hanab heeft met NUON. In het voortraject hebben diverse overleggen plaatsgevonden, o.a. met opdrachtgever en diverse stakeholders, daar het uiteraard van belang is omgeving en bewoners in een vroeg stadium te betrekken bij de plannen.

Onder de woonwijk door

Het project wordt uitgevoerd midden in een woonwijk (Zuidwijk).

Met de gemeente is een tijdelijk verkeersplan besproken, hier is goedkeuring op verkregen.

De boorafdeling van Visser & Smit Hanab heeft een boorplan opgesteld en is dit vervolgens uit gaan voeren. Tijdens het boren zijn we op een ondergronds betonriool gestuit welke niet op de ontwerp- en KLIC tekening stond. De boring is hierdoor enkele meters langer geworden. Alle boringen zijn succesvol uitgevoerd!

Zuidwijk moet ontsloten blijven

Nadat de boringen gemaakt zijn, is gestart met het aanleggen van de landleiding (open ontgraving). De aanleg wordt gefaseerd uitgevoerd aangezien de gemeente niet wil dat gehele straat afgesloten wordt. Er dient o.a. rekening gehouden te worden met hulpdiensten welke te allen tijde toegang moet hebben in de wijk. Dit bekent dat er maar een gedeelte van de leidingen aangelegd kan worden. Hiervan dient eerst het straatwerk weer hersteld te worden voordat overgestapt kan worden naar de volgende fase. De leidingen worden middels lassen aan elkaar verbonden. 10% van de lassen worden Niet-Destructief onderzocht. Nadat een las gereed is worden de lekdetectiedraden doorverbonden en wordt de bandmof/krimpmof aangebracht.

Als het geheel volgens planning verloopt, is het complete project begin juli 2018 gereed.