icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Uitdaging bij bouw Blankenburgtunnel

V&SH verlegt 2 x24” olieleidingen rondom Rozenburg

Om de bereikbaarheid van de Rotterdamse regio te verbeteren, is besloten tot de aanleg van de Blankenburgverbinding. Deze toekomstige wegverbinding verbindt de A15 en de A20 ten oosten van Maassluis en Rozenburg. Het verkeer heeft met de Blankenburgtunnel als onderdeel van deze verbinding een alternatief voor het ‘oversteken’ van het Scheur/de Nieuwe Waterweg. Voor de start van de bouw van de Blankenburgtunnel in 2018, moesten verschillende kabels en leidingen verlegd worden. In opdracht van Shell Raffinaderij Nederland b.v. en Team Terminal b.v. heeft Visser & Smit Hanab twee nieuwe 24”crude transportleidingen aangelegd met een lengte van 4,5 kilometer. 

Aanleg, verwijderen dämmeren van de leidingen

Dit nieuwe tracé voor de leidingen is ten behoeve van het omleiden van de huidige ligging van de leidingen ten noorden van Rozenburg naar de leidingenstrook, gelegen ten zuiden van Rozenburg. Naast het aanleggen van de nieuwe transportleidingen omvat de opdracht ook het verwijderen en dämmeren van de uit bedrijf genomen leidingen.

 

Het werk is als volgt opgebouwd:

• Routing in de leidingenstrook langs de Droespolderweg over 2500 meter waarvan 250 meter onder het fietspad
• Drie kruisingen met fietspaden, de op- en afrit A15 en de Merceyweg
• 1600 meter onder het fietspad langs de Noordzeeweg
• 250 meter langs het fietspad Boulevard met kruisen van de Noordzeeweg
• Aansluiten op de bestaande leidingen bij de Boulevard (tie in)
• Aansluiting op bestaande leidingen bij de Botlekweg (tie in)
• Het dämmeren van de verlaten leidingen over 3450 meter
• Het verwijderen van de bestaande leidingen langs de Botlekweg over 1100 meter

Uitvoering volgens NEN norm en eisen Shell

De opdracht is in twee delen verstrekt aan Visser & Smit Hanab. In 2016 is opdracht gegeven voor de langstrekking van het nieuwe tracé. Vervolgens is samen met de het team van de opdrachtgever de aansluitingen bij de Botlekweg en de Boulevard uitgewerkt. Hiervoor is in april van 2017 opdracht verstrekt.

 

De uitvoeringswerkzaamheden medio april gestart. Na vijf maanden waarin lange dagen zijn gemaakt en de gehele zomerperiode hard is doorgewerkt, is op 31 augustus de laatste las gemaakt aan de crude leiding van Team Terminal. De leiding is daarop direct in bedrijf genomen als een van de twee hoofdaders van de Esso Raffinaderij.

 

De week daarop op 7 september is de laatste las gelegd aan de Shell olieleiding. Nadat deze was goed gekeurd door Lloyd,s voor de NEN norm en door de Shell inspecteur voor de eisen die Shell aan de nieuwe leiding stelt, was de omlegging van de olieleidingen om Rozenburg voor Shell en TEAM Terminal gerealiseerd. In september wordt de infrastructuur weer teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie. Daarmee hebben we naar volle tevredenheid van de klanten de mijlpaal van 1 oktober gehaald. Begin oktober zal een groot deel van de oude leidingen worden gedämmerd.

Veilig werken van zeer groot belang

Het project verloopt volgens planning, maar heeft al wel de nodige uitdagingen gekend. Het graven van een brede en diepe sleuf in de leidingstrook in Europoortgebied moest op zeer dichte afstanden (40cm) van (hoogspannings)kabels en leidingen met zeer gevaarlijke chemische inhoud. Er werd gewerkt onder het Shell veiligheidsregime. Daarmee gold binnen de hekken hetzelfde veiligheidsregime als op de raffinaderij van Shell met continue toezicht van veiligheidsdeskundigen op het werk.

 

Er zijn circa 50.000 manuren gemaakt zonder incidenten. We zijn er trots op dat de verbanddozen niet gebruikt zijn. In de periode mei – augustus zijn circa 900 stuks lassen maakt. Hiervoor zijn met het hele uitvoeringsteam onder leiding van projectmanager Jan Kuperus en constructiemanager Thierry Deleersnijder lange dagen gemaakt.

Zo min mogelijk overlast voor bewoners en verkeer

Om de overlast naar bewoners zo veel mogelijk te beperken en op tijd alle toestemmingen en vergunningen te verkrijgen, is er zwaar ingezet op omgevingsmanagement door inzet van omgevingsmanager. Deze had ook tot taak de vele kabels- en leidingenbeheerders goed te informeren.

 

Voor Gemeente Rozenburg werden belangrijke toegangswegen langdurig geblokkeerd. Hiervoor is in de voorbereidingsperiode veel aandacht besteed aan verkeersplannen en verkeersmanagement om overlast voor Gemeente Rozenburg zoveel mogelijk te beperken. Er zijn geen noemenswaardige klachten binnengekomen ondanks het afsluiten van de Botlekweg gedurende enkele maanden.

Kijk hier voor meer info over dit project.