icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Verleggen transportleiding Ypenburg

In Den Haag wordt dit jaar gestart met de aanleg van de Rotterdamsebaan. De Rotterdamsebaan wordt een rechtstreekse, deels ondergrondse verbinding tussen bedrijventerrein de Binckhors in de Haagse binnenstad en Knooppunt Ypenburg (snelwegen A4/A13). Vooruitlopend op de aanleg van de Rotterdamsebaan wordt de omgeving aangepast op de komst van de tunnel en het brede wegvak van de nieuwe route.    

Visser & Smit Hanab heeft voor de N.V. Nederlandse Gasunie een DN750 transportleiding verlegd in Ypenburg, nabij het toekomstige eindpunt van de tunnel. Voor de verlegging van deze 140 meter gold een strakke tijdsplanning. Een week na gunning zijn de bomen op het tracé gerooid en zes weken later moest de leiding volgens planning aangesloten worden. Het tracé werd vanwege de diepte volledig tussen damwanden aangelegd, behoudens twee persingen waar de leiding een hoogspanningskabelnet kruist.

 

 

De aansluitdatum eind augustus is gehaald. Visser & Smit Hanab heeft hier in de vakantieperiode met grote inzet, maar met een klein aantal mensen uitgevoerd wat geen concurrent aandurfde. Begin september starten de voorbereidingen aan de Binckhorstlaan, waar een andere verlegging gerealiseerd wordt.