icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Heiligerlee

Vervangen leidingen voor Pekelwinning

Boringen
HDD 95m - Avegaar 35m - Raketboring 16m
Leidingen
Saint Gobain gietijzeren leiding spie/mof verbinding
Leidingen
Waterleiding 1291m en Pekelleiding 1275m
AkzoNobel Industrial Chemicals heeft Visser & Smit Hanab Veendam op 18 juli 2017 opdracht gegeven de veldleidingen voor één van de boorlocaties te Heiligerlee te vervangen en/of te moderniseren conform de huidige moderne standaarden. De leidingen worden gebruikt om water en pekel van en naar het pompgebouw te transporteren. Met de vervanging van de veldleidingen wordt de productie van deze boorlocatie voor de komende 25 tot 35 jaar gewaarborgd.

Aanpak beginnen met goede afspraken

In de eerste week van de opdracht is samen met de opdrachtgever een kick -off meeting gehouden waarbij de projectorganisatie, verantwoordelijkheden, planning, leveringen, uitvoering, communicatie en afwijkingsprocedures besproken en vastgelegd zijn. Na afloop van de kick-off meeting is de werkvoorbereiding gestart met de voorbereiding van het project. Alle benodigde plannen zijn gemaakt (Veiligheid &Kwaliteitsplan, Uitvoeringsplan, Boorplan) daarnaast is de planning definitief gemaakt en zijn alle benodigde materialen besteld.

De uitvoering

Daarna is de uitvoering gestart met de schouw dat is de z.g. nulmeting van het gehele project. Na het uitzetten van het tracé en het inrichten van het werkterrein, zijn we gestart met het graven van de leidingsleuf en het weghalen van de oude leidingen. Hierna zijn we gestart met het leggen van de nieuwe leidingen, type spie/mof verbinding, leverancier Saint Gobain. De montage van deze speciale leidingen is zonder problemen verlopen.


Het bestaande tracé is grotendeels één op één vervangen. De huidige water- en pekelleiding wordt buiten gebruik genomen en verwijderd. Daar waar verwijdering niet mogelijk is, worden de leidingen gedämmerd. In het vernieuwde tracé wordt een HDPE mantelbuis ten behoeve van een glasvezelkabel mee gelegd. Op een aantal boringen wordt een nieuwe E-voeding aangesloten, door middel van een aftakking op de bestaande voeding of door middel van een nieuwe Enexis aansluiting. Aandachtspunt was de HDD boring die in eerste instantie onder een woonhuis zou worden doorgeboord. Na de nodige vergaderingen hierover is daarvan afgeweken en is de boring naast de woning succesvol gerealiseerd. Nadat de leiding is getest heeft Visser & Smit Hanab het werk conform de afgesproken planning opgeleverd.

Zo min mogelijk hinder voor de omgeving

Tijdens de gehele uitvoeringsperiode zijn de werkzaamheden zo uitgevoerd dat de veiligheid altijd voorop stond en dat de verstoring voor de directe omgeving tot een minimum beperkt bleef. De belangen van AkzoNobel Industrial Chemicals richting de lokale bevolking stonden hierin centraal. De klant is zeer tevreden en de leidingen zijn in bedrijf. Het cultuurtechnisch afwerken van het tracé staat voor dit voorjaar gepland.