HomeProjecten Vervangen leidingen voor Pekelwinning

Vervangen leidingen voor Pekelwinning

Heiligerlee

Akzo Nobel Chemicals BV heeft Visser & Smit Hanab Veendam op 18 juli 2017 de opdracht gegeven de veldleidingen voor de pekelwinning naar de boorlocaties in Heiligerlee te vervangen.

 

De huidige veldleidingen zijn in de jaren 60 van de vorige eeuw aangelegd. De leidingen worden gebruikt om water en pekel van en naar het pompgebouw te transporteren. Boorlocatie HL-I is nu buiten bedrijf, maar Akzo Nobel wil deze weer in productie nemen. Met de vervanging van de veldleidingen naar HL-I kan de productie van deze boorlocatie voor de komende 25 tot 35 jaar worden gewaarborgd. Tevens worden de boringen HL-C en HL-I gemoderniseerd conform huidige standaarden. In de nieuwe situatie wordt het water naar HL-I getransporteerd via een nieuw aan te brengen afsluiter-schema op HL-C. De nieuwe pekelleiding wordt aangesloten op de bestaande leiding van boring HL-K. (zie figuur 1)

Aanpak beginnen met goede afspraken

In de eerste week van de opdracht is samen met de opdrachtgever een kick -off meeting gehouden waarbij de projectorganisatie, verantwoordelijkheden, planning, leveringen, uitvoering, communicatie en afwijkingsprocedures besproken en vastgelegd zijn. Na afloop van de kick-off meeting is de werkvoorbereiding gestart met de voorbereiding van het project. Alle benodigde plannen zijn gemaakt (Veiligheid &Kwaliteitsplan, Uitvoeringsplan, Boorplan) daarnaast is de planning definitief gemaakt en zijn alle benodigde materialen besteld.

 

 

 

 

 

 

Vakantie uitgesteld

De uitvoering is gestart met de werkzaamheden, eerst de schouw dat is de z.g. nulmeting van het gehele project. Door de nodige flexibiliteit van het projectteam tijdens de vakantie is dit alles goed verlopen. Na het uitzetten van het tracé en het inrichten van het werkterrein, zijn we gestart met het graven van de leidingsleuf en het weghalen van de oude leidingen. Hierna zijn we gestart met het leggen van de nieuwe leidingen type Alpinal Universal Ve Achored Pipe, de montage van deze speciale leidingen is zonder problemen verlopen.

 

Toch maar niet onder het woonhuis door

Het bestaande tracé wordt grotendeels één op één vervangen. De huidige water- en pekelleiding wordt buiten gebruik genomen en verwijderd. Daar waar verwijdering niet mogelijk is, worden de leidingen gedämmerd. In het vernieuwde tracé wordt een HDPE mantelbuis ten behoeve van een glasvezelkabel mee gelegd. Op boringen HL-C en HL-I wordt een nieuwe E-voeding aangesloten. Op boring HL-C wordt dit uitgevoerd door middel van een aftakking op de bestaande voeding van boring HL-K. Op boring HL-I door middel van een nieuwe Enexis aansluiting.

 

Aandachtspunt was de HDD boring die in eerste instantie onder een woonhuis zou worden doorgeboord. Na de nodige vergaderingen hierover is daarvan afgeweken en is de boring naast de woning succesvol gerealiseerd. Nadat de leiding succesvol is getest heeft Visser & Smit Hanab het werk binnen de afgesproken planning opgeleverd.

 

 

Zo min mogelijk hinder voor de omgeving

Tijdens de gehele uitvoeringsperiode zijn de werkzaamheden zo uitgevoerd dat de veiligheid altijd voorop stond en dat de verstoring voor de directe omgeving tot een minimum beperkt bleef. De belangen van AKZO richting de lokale bevolking stonden hierin centraal. De klant is zeer tevreden en de leidingen zijn in bedrijf. Het cultuurtechnisch afwerken van het tracé staat voor dit voorjaar gepland.

Feiten & cijfers

 • Boringen
  HDD 95m - Avegaar 35m - Raketboring 16m
 • Leidingen
  Saint Gobain gietijzeren leiding spie/mof verbinding
 • Leidingen
  Waterleiding 1291m en Pekelleiding 1275m
 • Kabels
  Glasvezelkabels 1450m
 • Projectcategorieën
  Boringen
  Leidingen
  Beheer & onderhoud
+