icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Spoorbrug Buggenum

VSKR vervangt treinbeveiling Weert

PVT (Programma Vervanging Treinbeveiliging) Weert omvat het vernieuwen van de volledige treinbeveiligingsinstallatie op het traject tussen Weert en Roermond, over een lengte van ruim 60 kilometer. PVT Weert maakt onderdeel uit van een vernieuwingsprogramma waarin de bestaande treinbeveiliging, zoals die in de naoorlogse periode is aangelegd, wordt vervangen door een nieuwe generatie treinbeveiliging.

Kilometers kabel vervangen

Het is de eerste keer dat ProRail een systeem over zo’n grote afstand in zo’n korte periode vernieuwde. In opdracht van Strukton Rail Nederland bv heeft VSKR, in de periode van medio 2017 t/m eind 2018, een groot gedeelte van het tracé gerealiseerd. In deze periode zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd, over 28 kilometer tracé circa 510 kilometer kabel aangelegd inclusief laswerkzaamheden. Plaatsen van 68 seinfundaties, plaatsen van 90 kastfundaties, vernieuwen van 18 overwegen inclusief realiseren van wegkruisingen. Tevens zijn alle kabels vernieuwd op de Spoorbrug Buggenum.

Eerste PVT binnen gestelde tijdspad

De uitvoering van het project voor VSKR is gestart in maart 2017 en heeft na een zorgvuldige voorbereiding uiteindelijk geleid tot slechts 9 dagen buitendienststelling en vervolgens de indienststelling in juli 2018. In deze periode is regelmatig met 60 medewerkers doorgewerkt in de winterperiode om het werk zo spoedig mogelijk klaar te hebben om de datum van indienststelling te halen. Onder deze enorme tijdsdruk heeft het team met bijzonder veel inzet en motivatie gepresteerd. Dit is het eerste PVT werk van ProRail dat binnen het gestelde tijdspad gerealiseerd is, in een samenwerking waarbij de erkende kabelaannemers Strukton en VSKR hun krachten gebundeld hebben.