icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Waterleiding gerepareerd van binnenuit met duikers!

In Berkenwoude heeft Visser & Smit Hanab succesvol een reparatie uitgevoerd met behulp van een gespecialiseerd duikteam aan een belangrijke rivierwatertransportleiding van onze opdrachtgever drinkwaterbedrijf Dunea. Het spectaculaire aan deze ongebruikelijke oplossing was dat de duikers af moesten zakken via een mangat in deze rivierwatertransportleiding en daarna 90 meter moesten zwemmen in de leiding om daar de reparatie uit te voeren. Het gaat om een leiding die voorgezuiverd rivierwater van Bergambacht naar de duinen brengt om er daar drinkwater van te maken. Op vrijdag 15 januari werd in deze leiding een lek geconstateerd.

De Bergambachtleidingen BAL1 en BAL2 van Dunea

Dunea is het drinkwaterbedrijf dat drinkwater levert aan ruim 1,3 miljoen klanten in het westelijk deel van Zuid-Holland. Zij maken drinkwater van rivierwater uit de Maas en de Lek, dat gezuiverd wordt in de duinen tussen Katwijk en Monster. Door de leiding die nu gerepareerd is, pompt Dunea voorgezuiverd rivierwater van Bergambacht naar de duinen: de Bergambachtleidingen, BAL1 en BAL2. De BAL2 moest gerepareerd worden. Een uitdagende klus op meerdere vlakken; de leiding heeft een forse inwendige doorsnede van 1,6 meter en het tijdelijk afsluiten heeft direct gevolgen voor waterpeil en -voorraad in de duinen. Via de BAL2 worden de infiltratieplassen in Berkheide en Meijendel aangevuld. Omdat de leiding direct na constatering van het lek uit bedrijf is genomen, kon de zoetwatervoorraad in de duinen minder worden aangevuld dan normaal en zakte het waterpeil in de infiltratieplassen. Dunea heeft de waterlevering kunnen continueren door gebruik te maken van steunleveringen van naburige drinkwaterbedrijven.

De situatie

Na constatering van het lek heeft Dunea het dichtstbijzijnde mangat direct opgegraven om zo met een camera de pijpleiding inwendig te kunnen inspecteren. Er werd vastgesteld dat de lekkage zich op een afstand van ca. 90m vanaf het mangat bevond. Het bleek dat de betonnen waterleiding ‘open stond’. Dunea heeft op 20 januari 2021 gevraagd of Visser & Smit Hanab en de firma van Baarsen wilden deelnemen aan het reparatieteam en ook verzocht om tijdens de uitvoering samen te werken. Donderdag 22 januari en vrijdag 23 januari heeft overleg en een bezoek aan de locatie plaatsgevonden om te bepalen hoe de lekkage op een veilige methode en met de juiste constructie gerepareerd kon worden.

Plan van Aanpak

Eerst zijn de technische tekeningen opgezocht in het archief om te achterhalen wat de oorzaken konden zijn van de lekkage. Met name de kennis van onze ervaren engineer Ian Lawrence die ook betrokken was bij de aanleg in 1992 was zeer waardevol. Na uitvoerig overleg tussen Dunea, Van Baarsen en Visser & Smit Hanab bleven er 3 oplossingen over voor de reparatie waardoor de integriteit van de leiding gewaarborgd werd;
1 Een diepe werkput naar beneden;
2 Een noodleiding aanleggen;
3 Een inwendige reparatie met lekbeugels.
Gezien de omgeving en grondgesteldheid in een polder met ‘dik’ water, was het met de eerste twee opties niet realistisch om binnen het tijdsbestek van 3 weken de leiding te herstellen.
In het reparatieteam is uiteindelijk besloten om lekbeugels - geschikt voor 10 bar - aan te brengen. Hierbij was het de keuze om de leiding leeg te maken en dan met monteurs de leiding in te gaan om de lekbeugels aan te brengen, of de leiding gevuld met water te houden en dan met duikers de beugels te plaatsen.

Op de foto's, onze uitvoerder Henk van Gent en de duikers van de firma Wals

Lekkage succesvol gerepareerd met duikers

Uit veiligheidsoogpunt is uiteindelijk gekozen om de lekbeugels met duikers aan te gaan brengen. Hiervoor is de duikfirma Wals Diving benaderd met de vraag om deze werkzaamheden door hun duikers te laten uitvoeren. De firma Wals heeft ervaring met het uitvoeren van complexe reparaties onder water. Voor het uitvoeren van deze onderwater reparatie hebben we een compleet draaiboek samengesteld om ervoor te zorgen dat de duikers veilig de leiding kon betreden en onaangename verrassingen zoveel mogelijk uit te sluiten. 

In samenspraak met de firma Wals is het bestaande mangat DN600 op de pijp verwijderd en het gat in de leiding vergroot naar Ø800mm. Op de transportleiding is een standpijp van Ø1.000mm met een lengte van 2,5m1 over het gat gezet, waardoor de waterhuishouding weer op omgevingsniveau teruggebracht kon worden en de duikers veilig de leiding in konden.

Nadat de leiding nogmaals met een camera geïnspecteerd is, zijn er in totaal een 5-tal inwendige klemmen aangebracht door de duikers ten hoogte van de mof/spie verbindingen. Hiermee is de lekkage gerepareerd. De werkzaamheden zijn met prioriteit uitgevoerd om de watertoevoer naar de duinen zo snel mogelijk te herstellen, de continuïteit van de drinkwaterlevering veilig te stellen en de overlast voor omwonenden in Berkenwoude zo klein mogelijk te houden. Daarna is een nieuw mangat DN800 met ontluchtingspunt aangebracht, waarna de werkput weer aangevuld kon worden met gebiedseigen grond. Na de clean-up konden alle materieelstukken weer afgevoerd worden.

Mooi detail, Visser & Smit Hanab is als aannemer betrokken geweest bij de aanleg van beide Bergambacht Leidingen, zie ook het filmpje over deze drinkwatervoorziening vanuit het duingebied in Scheveningen dat we samen met Dunea hierover gemaakt hebben.

De spectaculaire oplossing haalde ook het AD; lees hier