HomeProjecten Westerscheldekruising 2009

Westerscheldekruising 2009

Visser & Smit Hanab installeert met behulp van twee horizontaal gestuurde boringen van ruim 1.350 meter en ruim 1.450 meter een 48" gaspijpleiding onder de Westerschelde voor de Nederlandse Gasunie. Spraakmakend voor dit project in de Noord-Zuidroute is het tijdelijke werkeiland in de Westerschelde waar de 450 tons boorrig staat opgesteld.
De Westerscheldekruising tussen Ossendrecht (NL) en Zelzate (B) maakt deel uit van het tracé Wijngaarden - Zelzate. Voor deze unieke kruising schakelt Gasunie de
expertise in van V&SH.

Werkeiland Westerschelde

Het project omvat in feite twee kruisingen: de kruising van het Schelde-Rijnkanaal met een HDD over een lengte van 600 meter en de kruising van de Westerschelde. Deze
bestaat uit 2 HDD's van respectievelijk 1.450 m en 1.350 m, uitgevoerd vanaf een tijdelijk werkeiland (circa 80 x 30 meter) in het midden van de Westerschelde. Deze
methodiek zorgt ervoor dat er zo min mogelijk verstoringen in het gebied zijn. De boormachine is overigens door middel van een drijvende bok naar het werkeiland gebracht.

Bouwput

Na het succesvol intrekken van de twee boringen, start het ontgraven van de binnenkuip. Dit leverde een bouwput op met een diepte van maar liefst 12 meter, waarvan 10 meter onder de waterspiegel ligt. Op het nieuwe zeebed zijn de twee leidingen aan elkaar gelast door middel van aangevoerde passtukken die ter plekke op maat zijn
gesneden.

Getijdenstroming

Een beperkende factor in de logistiek is de getijdenstroming; bij laag water valt het werkeiland droog. Vanwege het dynamische gebied rondom het werkeiland is
er wekelijks gepeild om de gronddekking van de naastliggende leidingen te monitoren en zonodig aan te vullen.

 

Visser & Smit Hanab heeft met dit project op een veilige manier 2.700 meter pijpleiding onder de Westerschelde doorgetrokken.

Feiten & cijfers

+