HomeProjecten Zacht water voor Zwijndrecht

Zacht water voor Zwijndrecht

De levering van onthard drinkwater in Zwijndrecht en een deel van Hendrik-Ido-Ambacht is al jaren een gekoesterde wens. Zowel bij de inwoners als bij Oasen. Sinds eind 2007 liggen er concrete plannen. Oasen besloot onthard drinkwater in te kopen bij waterbedrijf Evides.
Om Zwijndrecht en het oostelijke deel van Hendrik-Ido-Ambacht te voorzien van zacht water, moest er een nieuwe drinkwaterkoppelleiding van Dordrecht naar Zwijndrecht aangelegd worden. Dit kan alleen door middel van het kruisen van de rivier de Oude Maas. Na het realiseren van de nieuwe waterleiding werden ruim 22.000 huishoudens aangesloten op het zachte water.

Ontwerp en aanleg

De opdracht behelsde het ontwerp en de aanleg van een stalen drinkwaterleiding DN600, met een totale lengte van circa 2.300 meter.

Horizontaal Gestuurde Boringen

Voor de aanleg van de nieuwe waterleiding werden twee horizontaal gestuurde boringen onder de rivier de Oude Maas uitgevoerd, met een lengte van respectievelijk 1.424 en 624 meter. De leiding ligt op een diepte van 25 meter onder NAP.

 

Na het uitvoeren van de pilotboring, van het zuiveringsstation in Zwijndrecht, door middel van een kruising onder de rivier de Oude Maas naar Dordrecht, werd het boorgat geruimd (groter gemaakt). De leiding is aan de oever van de Merwede geprepareerd en werd over het water richting boorgat (aan de kant van Dordrecht) vervoerd. Vervolgens is de leiding in het boorgat getrokken.

 

Na die eerste, langste boring, volgde een soortgelijke kleinere aan Dordtse zijde om een aansluiting te maken op het bestaande netwerk van Evides. De eerste en tweede leiding werden met elkaar verbonden door een derde. Deze werdt gerealiseerd door middel van een open ontgraving. Hiervoor is eerst de ondergrond gesaneerd.

Feiten & cijfers

+