icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Veilig en vaardig druktesten

Het druktesten van leidingen- en equipment(-delen) is doorgaans één van de laatste stappen in het productieproces. Tijdens deze fase krijgt men vertrouwen in het systeem als het gaat om dichtheid, sterkte en functionaliteit. Het is daarmee feitelijk een inspectie. Het is duidelijk dat werken met ‘systemen onder druk’ risico’s met zich mee brengt. Het is daarom van belang dat medewerkers die direct (en indirect) bij het druktesten zijn betrokken,  voldoende vaardig zijn en over voldoende veiligheidsbesef beschikken. ‘Voldoende vaardig’ zijn houdt in dat  uniforme afspraken en procedures worden gevolgd. Na afloop van de training kan de deelnemer zelfstandig en op een veilige, gecontroleerde wijze een druktest uitvoeren.   De druktesttraining voldoet aan de personele trainingseisen die gesteld worden in de PED (2014/68/EU) en de daarmee geharmoniseerde norm NEN-EN 13480-5 als ook de ASME B31.3 k345.  

Doelgroep

Fitters en/of monteurs die als neventaak druktesten c.q. persingen (gaan) uitvoeren. Voor kaderpersoneel is deze training aan te bevelen, met name voor werkvoorbereiders, engineer, voormannen, uitvoerders en QA/QC coördinatoren.

Instroomeisen

Kandidaten zijn werkzaam bij een werkgever die diensten in de industrie aanbiedt.

Indien men niet werkzaam is in de industrie en wel die ambitie heeft, worden bewijsstukken als B-VCA en mbo niveau 2 gevraagd.

Opleidingsonderwerpen

De deelnemer:

 • kan benoemen wat de invloed is van water(gewicht) als testmedium op de installatie;
 • kan een check uitvoeren alvorens met een druktest te beginnen (bijv. LMRA, controlelijst
  pre-druktest);
 • kan benoemen en het gebruik aantonen van fysieke veiligheidsvoorzieningen (lintgebruik, PBM’s en
  wipe-checks);
 • kan benoemen wat de voorwaarden en voorbereidingen zijn zoals een akkoordverklaring of een QC final;
 • kan de risico’s benoemen en voorzorgsmaatregelen nemen bij het druktesten, zoals explosie, implosie,
  instorting en projectielen;
 • kan professioneel druktestequipment benoemen en gebruiken (pomp, manifold, equipment, slangen);
 • kan een schema lezen m.b.t. druktesten (opbouw, symbolen);
 • kan ondersteunende documenten toepassen (PTR, LMRA);
 • is bewust van het doen van aannames en de invloed daarvan op veilig werken;
 • kan een dichtheids-en sterktetest uitvoeren met professioneel equipment waarbij aan vaardigheid en vooral aan veiligheidsgedrag wordt gewerkt;

Cursuslocatie

Vakschool Industrie, Rotterdam, Elsloo

Incompany mogelijk op aanvraag

Duur en groepsgrootte

Een dag

Minimaal 5, maximaal  8 personen

Wat is inbegrepen

• Lesmateriaal
• Deelnameverklaring

 

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met onze opleidingsadviseur telefoon 06-13723057 of mailen naar vakschool@vshanab.nl