icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Aansluiten van zonnepark De Wildert

Actueel | 14 januari 2022

Onze afdeling Distributie Integrale Projecten werkt mee aan de aanleg van zonnepark De Wildert: 38.000 zonnepanelen die jaarlijks circa 20 GWh aan groene stroom gaan opwekken, vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van 7.300 huishoudens. Het zonnepark wordt ontwikkeld door Eneco en VolkerWessels

Zonne-energie voor huishoudens en bedrijven

De bouw van het park is in de zomer van 2021 gestart. Bij de aanleg van het park wordt veel gebruik gemaakt van expertise die binnen het VolkerWessels concern en Eneco aanwezig is. Het team van Integrale Projecten heeft in een vroeg stadium meegedacht en gesprekken gevoerd met de netbeheerders. In de uitvoering zijn de kabels, de transformatiestations en de aansluiting op het HV energienet verzorgd. Belangrijk is de aandacht voor de landschappelijke inpassing van het park in het omringende natuurgebied met de aanleg van een ecologische verbindingszone van 3,5 hectare door VolkerWessels bedrijf Gebr. Van Kessel met aandacht voor specifieke planten en poelen voor amfibieën. Zo maken we weer een grote stap in het kader van de energietransitie door dit aanbod van hernieuwbare groene energie.