icon-arrow-right
HomeProjecten

Projecten

Kabels en leidingen voor transport van restwarmte, stoom, gas, olie, water en elektriciteit. Installatie van drinkwaterzuivering, procesapparatuur, drukvaten en warmtewisselaars. Onze projecten zijn heel divers. Van leiding- en kabelwerk in de polder tot recordbrekende boringen in stedelijk gebied. Een overzicht.

+