icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Scheepmakershaven Rotterdam

Spectaculaire zinkertocht door Rotterdam

Visser & Smit Hanab Distributie is in 2021 de uitdaging aangegaan om in opdracht van Stedin Netbeheer ca. 16 km kabel aan te leggen door druk stedelijk gebied in het centrum van Rotterdam. Deze verzwaring van het bestaande 10kV net naar een 23kV net was noodzakelijk door de toenemende vraag naar elektra als direct gevolg van de noodzakelijke transitie naar duurzame energie. Wij hebben deze kabels aangelegd door middel van open ontgraving, persingen en gestuurde boringen, kris kras door het centrum van Rotterdam rekening houdend met alle verkeersdeelnemers, bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Als aanvulling op deze opdracht hebben wij voor Stedin een traditionele zinker mogen realiseren ter hoogte van de Rederijbrug; liggend tussen de Scheepmakershaven en de Hertekade. Zowel voor ons als voor Stedin een spannend en mooi werk.

Eigen engineering en gedetailleerde voorbereiding

Wij zijn eind 2021 begonnen met de engineering van de zinker door ons gespecialiseerd en ervaren bedrijfsbureau in Papendrecht. Vervolgens hebben wij de benodigde specialismes zowel intern als extern vast kunnen stellen. Zo is er gekozen om een nauwe samenwerking aan te gaan met Busker b.v. voor zowel het verplaatsen als inhijsen van de zinker. Met de Vis groep voor het boren van de gaten in de kademuren. En is er intensief contact geweest met Erfgoed havens, de gemeente Rotterdam en Cordeel om de hinder voor de omgeving te beperken, de historische locatie te respecteren en eenieders veiligheid te kunnen garanderen.

Na de benodigde voorbereiding hebben we begin 2022 de zinker kunnen prefabriceren op een tijdelijke bouwplaats locatie aan de Nesserdijk, Rotterdam. De zinker bestaat uit 3 PE buizen Ø200 waarvan de onderkant een lengte van 35,8m heeft.

Hierna was het voor ons wachten op de vrijgave van de vergunning door te voldoen aan de afgegeven vergunningseisen. Toen het zover was zijn wij vanaf week 18 met de werkzaamheden aan de kademuren gestart; het boren van de gaten, deels monteren van de ophangconstructie en slaan van de damwanden.

 

Door de bruggen van Rotterdam

Nadat alles in gereedheid was gebracht is op maandag 30 mei 2022 is de zinker per schip door de firma Busker verplaatst van de Nesserdijk naar de Scheepmakershaven. Doordat de prefab vervoerd moest worden door de diverse havens van Rotterdam, was dit een spectaculaire operatie. Het schip met de prefab is onder diverse bekende bruggen in het centrum door vervoerd; zoals ‘de hef’. Dit leverde iconische plaatjes op tegen de skyline van Rotterdam. Uiteindelijk hebben wij, onder toeziend oog van vele genodigden, op dinsdag 31 mei 2022 gezamenlijk de constructie kunnen inhijsen. Op een later moment worden de kabels doorgevoerd en kan Stedin de verbinding meenemen in de omschakeling van 10kV naar 23kV.

Wij zijn trots op dit toonbeeld van kennis en vakmanschap dat wij gerealiseerd hebben in succesvolle samenwerking met onze opdrachtgever Stedin en alle andere betrokken partijen.