icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Corporate Responsibility

Corporate Responsibility (CR) is bij Visser & Smit Hanab concreet beleid waarin mens, milieu en samenleving centraal staan. Het is onze missie om de energietransitie te laten slagen volgens het klimaatakkoord en dit laten we tot uitdrukking komen in de aanpak van onze projecten. Corporate Responsibility vertaalt zich ook in het belang dat wij hechten aan veiligheid voor onze mensen en aan respect voor de omgeving. Daarnaast onderschrijven we de missie van VolkerWessels om te streven naar een verbetering van de levenskwaliteit; als concern geloven we in een leefomgeving waarin duurzaamheid centraal staat. Onze ambitie is om de samenleving duurzamer te maken en zodanig te bouwen, dat mensen er gezond en gelukkig kunnen wonen, werken en leven. Vanuit deze intentie voeren wij onze projecten uit en zoeken wij samen met onze opdrachtgevers de verbinding met de maatschappij.

CO2-prestatieladder

Bij Visser & Smit Hanab nemen we onze verantwoording voor toekomstige generaties. We dringen energieverbruik terug en zijn actief bezig met de reductie van onze CO2 uitstoot. Onze ambities sluiten naadloos aan op het Corporate Social Responsability-beleid van VolkerWessels en komen tot uiting in het ‘CO2- Bewust' certificaat niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Deze positie houden wij al enkele jaren vast door een inspanning te leveren op de plaatsen waar het er echt toe doet. Uit energie-audits is gebleken dat het overgrote deel van onze uitstoot wordt veroorzaakt door brandstofverbruik op projecten. Een groot aantal maatregelen om de uitstoot te reduceren is in de praktijk getest en de succesvolle maatregelen zijn opgenomen in het bedrijfsbeleid. We hebben in 2022 onze eerste elektrische rig aangeschaft, een 15 tonner voor Distributie werkzaamheden. Wij testen uit hoe dit werkt en mogelijk leidt dit tot meer elektrisch materieel. Ons beleid is vraaggestuurd en wordt continu verbeterd op basis van onze praktijkervaringen. Daarnaast houden wij ons bezig met verschillende initiatieven in de keten om ook samen met onze partners een verdere CO2 reductie te realiseren.

We werken veilig of we werken niet

Veilig werken doen we samen. Met z'n allen zijn we verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. Voor onze eigen medewerkers, maar ook die van onderaannemers en leveranciers. Het moet vanzelfsprekend zijn om veilig te werken. Wij voeren daarom een actief veiligheidsbeleid, waar iedere medewerker zich van bewust moet zijn. We zijn bijzonder trots op onze Score 4 op de Veiligheidsladder voor onze hele organisatie in 2022. Maar dat moet zich wel dagelijks vertalen in de praktijk: Veiligheid op de bouwplaats wordt grotendeels bepaald door (voorbeeld)gedrag. Daarom sturen wij mede door middel van onze WAVE veiligheidscampagnes op bewustwording maar vooral ook op houding en gedrag op onze projecten, op kantoor en door de hele organisatie. Belangrijk daarbij is naast voorbeeldgedrag, het bespreken en aanspreken van alle aan veiligheid gerelateerde onderwerpen. We sparen als organisatie kosten nog moeite om de lessen van vandaag om te zetten in het beleid van morgen. Bij Visser & Smit Hanab werken we veilig of we werken niet!

BMS

Veiligheid is verweven met ons dagelijks handelen. Bij de uitvoering van onze projecten maar ook al in de ontwerpfase. Veiligheid voor mens en voor de omgeving. Hoe beperken we de risico's tot een minimum? Welke middelen en methoden staan tot onze beschikking? Het Visser & Smit Hanab bedrijfsmanagementsysteem voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (BMS) geeft uitgebreid antwoord op deze vragen. Wij moedigen onze medewerkers positief aan om melding te doen van elke onveilige situatie of handeling die zij waarnemen in het werk en vragen ook om hierbij als eerste te vermelden wat zij er (al) aan gedaan hebben. Wij verwachten van ieder van onze medewerkers dat zij een 'werkplekinspectie' doen op een project en dit noteren in de WAVE-app.

Het systeem is onder andere VCA-P, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en ISO 45001 gecertificeerd. Periodiek wordt ons BMS-systeem door externe deskundigen getoetst.

Van aanspreken naar afspreken

Passanten, bezoekers, eigen medewerkers en medewerkers van onderaannemers en leveranciers. Voor de veiligheid van al deze mensen op onze projecten stellen we bij ieder project een Veiligheids- & Gezondheidsplan op (V&G-plan). Hierin worden de risico's en veiligheidsmaatregelen beschreven. Iedereen op onze projecten moet zich houden aan deze veiligheidseisen. Daarnaast stimuleren we mensen om elkaar aan te spreken bij onveilige situaties zodat iedereen  aan het einde van de dag weer veilig en gezond naar huis kan.