icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Aanleg van 10km ruwwaterleidingtracé door V&SH Pipelines & Industry

Om aan de toekomstige groeiende vraag naar drinkwater en industriewater te kunnen voldoen wordt een deel van het bestaande ruwwatertransportsysteem vanaf de spaarbekkens in de Biesbosch naar Zeeland vervangen en uitgebreid. In opdracht van Evides Waterbedrijf verzorgt Visser & Smit Hanab Pipelines & Industry het uitvoeringsontwerp en de realisatie. Het aan te leggen tracé is 10 kilometer lang en wordt aangesloten tussen het bestaande zinkerpakket bij de Roosendaalse Vliet en de afsluiterlocatie in Heerle.

Wij ontwerpen en realiseren

Het tracé kruist de A58 via een leidingviaduct, gaat met een gestuurde boring HDD van 750m met een diameter van 1.40 m onder de spoorbaan Roosendaal-Vlissingen door en met een Gesloten Front Boring onder de bestaande kabels- en leidingenstraat door. De gestuurde boringen worden door onze eigen boorafdeling uitgevoerd. De overige delen worden aangelegd in een open ontgraving. Het tracé bevat tie-ins, afsluiters en prefab delen, waarbij wij voor het laswerk gebruik maken van onze unieke automatische lastrein. De leiding wordt aangelegd in de buisleidingenstraat van LSNed. Dit is een strook van weilanden tussen de industriegebieden van Antwerpen en Rotterdam speciaal voor kabels en leidingen.

Specialistisch werk

Op dit project wordt een 10 kilometer lang leidingtracé van maar liefst 10 kilometer aangelegd en dat brengt uitdagingen met zich mee. Langs dit tracé gebeurt veel in korte tijd. In de voorbereiding zijn er veel werkplannen gemaakt omdat alle circa 40 betrokken partijen, zoals opdrachtgever Evides Waterbedrijf en LSNed, volledig geïnformeerd dienen te zijn van alles wat er op het project speelt. Daarnaast is er een omgevingsmanager die op het project zorgt voor de juiste communicatie met alle belanghebbenden en de omgeving. Er is een bewonersavond georganiseerd, er zijn afspraken met de gemeente gemaakt ten behoeve van wegkruisingen en met het Waterschap voor het afstemmen van het bemalingsplan. Ook houden wij de omgeving op de hoogte via de Bouwapp.

Gescheiden ontgraven voor behoud van vruchtbare grond

De grond wordt gescheiden ontgraven. Dat betekent dat de vruchtbare grond, de teelaarde, apart ontgraven en tijdelijk opgeslagen wordt van de overige grond, de B-grond genaamd. Zo blijft de vruchtbare grond behouden. De teelaarde ligt als grote berg naast de sleuf. De B-grond wordt gebruikt voor een zandbaan met hierop rijplaten, een tijdelijke weg om buizen uit te rijden. Nadat de grond is ontgraven wordt om een droge en veilige werkomgeving te creëren een horizontale drain aangebracht door VolkerWessels onderneming Gebr. Van Kessel.

Alle specialismen bij elkaar

Om het spoor te kruisen wordt een gestuurde boring gemaakt door onze eigen boorafdeling met de 450t boorrig. De nieuwe leiding gaat op ongeveer 32 meter diepte onder het spoor door. Zo worden onder andere de risico's op verzakking tot een minimum beperkt. De boring vindt plaats in februari en duurt ongeveer twee weken. Nadat de boring is gemaakt zal de leiding in het boorgat worden getrokken. Alle buizen hiervoor zijn dan inmiddels aan elkaar gelast.

Alle specialismen op het gebied van leidingen aanleggen komen op dit project aan bod. Zo is er een gesloten front boring (GFT), een horizontaal gestuurde boring (HDD) en de aanleg van een leiding onder de overkluizing van de A58. Kortom, een specialistisch werk wat op het lijf geschreven is van Pipelines & Industry!